Göteborgs universitet

Centre for Business in Society

Bild
Studenter på utkiksplats
Länkstig

Centre for Business in Society (CBiS) är ett forskningscentrum vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. CBiS syfte är att främja och stödja forskning som handlar om hur hänsyn till miljö- och sociala frågor integreras i företags strategiska och operativa processer.

Vår ambition är att skapa en ledande plattform för forskare som är intresserade av att studera hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Forskningen utförs i nära samarbete med näringslivet för att säkerställa att vår forskning både är av praktisk relevans och att den är grundad i utförliga empiriska studier.

Vill du bli inbjuden till workshops och event?

För att få löpande inbjudningar till workshops och event skicka ett mejl till infoCBiS@handels.gu.se så hamnar du på vår sändlista.