Göteborgs universitet

Centre for Business in Society

Bild
Studenter på utkiksplats
Länkstig

Forskningscentret Centre for Business in Society (CBiS), vid Handelshögskolan, är dedikerat till att främja och stödja forskning kring integrationen av hållbarhet i företagsstrategier och affärsmodeller. Vi är särskilt fokuserade på mötet mellan hållbarhet och digitalisering inom dessa processer.

Forskarplattform för hållbarhet och digitalisering

Vår ambition är att skapa en ledande plattform för forskare som är intresserade av att studera mötet mellan hållbarhet och digitalisering, samt hur detta kan integreras i företagsstrategier. CBiS stödjer även avancerad utbildning inom detta fält. Forskningen utförs i nära samarbete med näringslivet för att säkerställa att vår forskning både är praktiskt relevant och grundad i utförliga empiriska studier.