Göteborgs universitet
Bild
En manlig lärare står vid whiteboarden och undervisar
Foto: Carina Gran
Länkstig

Med fokus på samtidens stora ödesfrågor

I 100 år har Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bidragit till samhällsutvecklingen genom högre utbildning och forskning. Tack vare flera större privata donationer kunde Handelshögskolan bildas 1923. Genom åren har stöd och samarbeten i olika former varit oerhört betydelsefulla för Handelshögskolans utveckling. 

Handelshögskolans ambition är att under 2020-talet gå in i nästa fas i vår utveckling, där vi inte bara bidrar till regionens utveckling utan också blir ett europeiskt centrum för forskning och utbildning med fokus på samtidens stora ödesfrågor: Klimatförändringarna, havsförvaltning och biologisk mångfald, migrationsflödena, fattigdom och socialt utanförskap, en åldrande befolkning, sårbarheter i politiska och finansiella system, samt fundamentala strukturförändringar till följd av digitalisering och AI.

Vår forskning och utbildning ska vara av absolut högsta internationella klass och våra studenter ska utrustas med kunskaper, förståelse och verktyg för att i sina framtida yrkesroller kunna adressera och kritiskt analysera centrala samhällsutmaningar i alltmer komplexa och ofta globala sammanhang. Vårt mål är att vara internationellt ledande bland handelshögskolor i att integrera hållbarhet i vår verksamhet, och att producera nydanande forskning som bidrar till att privata och offentliga beslutsfattare får bästa möjliga förutsättningar för att hantera de kommande samhällsutmaningarna.

För att lyckas med dessa ambitioner krävs en ökande samverkan med privata, offentliga och idéella organisationer och med dig som vill engagera dig. Vår framgång som akademisk institution är också starkt beroende av vår förmåga att medverka i internationella samarbeten med lärosäten av mycket hög kvalitet och att rekrytera medarbetare och studenter i global konkurrens. Med din hjälp vill vi ta nästa steg för att utveckla vår internationella attraktionskraft.

Välkommen att vara med på vår resa!

Jubileumsmärke överst ligger siffrorna 1 0 0 och därunder skolans namn och årtalen 1923 och 2023

Fira hundraåringen med en gåva!

I hundra år har Handelshögskolan varit en plats för vetenskaplig nyfikenhet, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Nu bidrar vi till en hållbar värld genom vår forskning och genom de studenter vi utbildar och tränar i självständigt och kritiskt tänkande. Genom att stötta oss med en födelsedagspresent bidrar du till Handelshögskolans utveckling.

Externt stöd har gett oss möjlighet att utvecklas.

Ända sedan starten 1923 har Handelshögskolan kunnat utvecklas tack vare externt stöd. Här är några exempel från senare år:

Exteriör, Handelshögskolan på Vasagatan 1
Huset på Vasagatan 1 kunde förverkligas genom ett generöst stöd från Stiftelsen Richard C Malmstens minne.
Professor Maureen McKelvey
Externt stöd lade basen för en stark akademisk miljö inom innovation och entreprenörskap. 2017 fick Maureen McKelvey 50 miljoner kronor inom ramen för Vetenskapsrådets Rådsprofessorprogram, medel som nu används för fortsatt uppbyggnad av forskningsmiljön.
Foto: Carina Gran

Vill du stödja Handelshögskolan?

Välkommen att kontakta Ingela Palmgren,
Director Corporate Relations
ingela.palmgren@handels.gu.se
031-786 5835
0732-309082

Ingela Plamgren
Ingela Palmgren, Director Corporate Relations
Foto: Erika Holm