Göteborgs universitet
Navigate to video: Det här är Handelshögskolan
Video (1:29)
Det här är Handelshögskolan
Bild
En flygbild över Handelshögskolan
Länkstig

Om oss

Handelshögskolan har högt uppsatta mål. Vi vill utbilda internationellt eftertraktade studenter med ett ansvarsfullt förhållningssätt till samhällsutvecklingen, och bedriva högkvalitativ forskning som medverkar till att hitta lösningar på komplexa globala problem.

Förutsättningarna finns, bland annat i form av disciplinär bredd, motiverade och engagerade forskare, en nära samverkan och ständig dialog med näringsliv och offentlig sektor, ambitiösa och kreativa studenter och ett internationellt fokus sedan snart 100 år. Vi arbetar ständigt med kvalitetsutveckling och är ackrediterade av EQUIS, AACSB och AMBA, och därmed en av endast lite drygt 100 handelshögskolor i världen som är "Triple Crown"-ackrediterade.

Samarbeta med Handelshögskolan

En nära samverkan med näringsliv och samhälle är en förutsättning för att Handelshögskolan ska kunna utvecklas och fortsätta att vara relevant.

Ackrediterad av