Göteborgs universitet
Bild
Sylvie Chetty går i allén på Vasagatan
Sylvie Chetty från University of Otago, Nya Zeeland, är en av gästprofessorerna i Elof Hansson Visiting Professor Programme in International Business and Trade.
Foto: Carina Gran
Länkstig

Visiting Professor Programme

Visiting Professor Programme (VPP) startade 2009 i syfte att stärka Handelshögskolans kvalitet och internationella konkurrenskraft. VPP har möjliggjorts tack vare generösa bidrag från det västsvenska näringslivet.

Stärkt konkurrenskraft

Visiting Professor Programme är en del av Handelshögskolans strategi att stärka den internationella profilen och konkurrenskraften genom att öka andelen internationella forskare inom fakulteten, och att bygga djupare relationer med ett antal välrenommerade universitet och handelshögskolor runt om i världen.

Gästprofessorerna bidrar på många olika sätt, på alla institutioner, och inom både forskning och utbildning. På forskningssidan har många varit involverade i att organisera internationella konferenser. De har etablerat nya samarbetsprojekt och har skrivit akademiska artiklar tillsammans med forskare på Handelshögskolan. Gästprofessorer har också bidragit till både undervisning och handledning av doktorander, och även till utformning av kurser och undervisning på masternivån.

Programmet har också visat sig vara en tillgång i Handelshögskolans samarbete med näringslivet. Gästprofessorer har bidragit till Handelshögskolans Executive MBA-program, de har hållit offentliga föreläsningar och medverkat i skräddarsydda seminarier och workshops för Handelshögskolans partnerföretag.

Generöst stöd från näringslivet

Gästprofessorprogrammet har kunnat genomföras tack vare generöst stöd från näringslivet:

Visiting Professor Programme 2019-2021

 • Elof Hanssons stiftelse
 • Stiftelsen Richard C Malmstens minne

Visiting Professor Programme 2, 2014-2018

 • AB Volvo
 • Elanders AB
 • Stena AB
 • Stiftelsen Richard C Malmstens minne

Visiting Professor Programme 1, 2009-2013

 • Carl Bennet AB
 • Elanders AB
 • AB Volvo
 • Stena AB
 • Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
 • SKF AB
 • Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige

Tre omgångar gästprofessorer

VPP1 (2009-2013) omfattade 35 professorer. VPP2 (2014-2018) hade fokus på hållbarhet och omfattade 25 professorer. I den tredje omgången (2019-2021) ligger fokus på "international business and trade". Vanligtvis rekryteras professorerna för en treårsperiod och tillbringar en till två månader per år på Handelshögskolan.

Kommande besök

Gästprofessorerna tillbringar vanligtvis en till två månader per år på Handelshögskolan, och bidrar då till både undervisning och forskning.

Läs mer på vår engelska sida

Organisation och stöd

Programledning

VPP samordnas av Handelshögskolans fakultetskansli under ledning av vice dekan professor Ola Olsson.

VPP administratör är Karin Jansson, vpp@handels.gu.se. Karin ansvarar för boende, transport och för programmets webbsida.

Institutionernas ansvar

Gästprofessorerna har sin hemvist på någon av Handelshögskolans institutioner. En kontaktperson på institutionen ansvarar för samarbetet med gästprofessorn, planerar besöken och ser till att gästprofessorns kompetens och nätverk används på bästa sätt. 

Institutionen tillhandahåller administrativt stöd åt gästprofessorn, som exempelvis arbetsplats, e-postkonto och passerkort.

Externa relationer och fundraising

Ingela Palmgren, Director of Corporate Relations,  ansvarar för relationerna med programmets finansiärer. Hon samarbetar också med Handelshögskolans ledning i arbetet med att säkerställa en långsiktigt finansiering av gästprofessorsprogrammet.
Ingela nås på:
ingela.palmgren@handels.gu.se 
031-786 5835
0732-309082