Bild
Länkstig

Kvantitativ planeringsmetodik

Kurs
KGG171
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28320
Ansökan stängd

Om utbildningen

Syftet med kursen är att introducera kvantitativa planeringsmetoder och verktyg inom samhällsplanering och att sätta dessa i ett teoretiskt sammanhang. Genom praktiskt arbete ska studenten utveckla kunskap om och färdigheter i genomgångna planeringsmetoder, samt utveckla ett kritiskt förhållningssätt till metodernas form och resultat.

Kursen omfattar tre huvudsakliga moment: 1) individuella övningar kring kvantitativ planeringsmetodik, 2) individuell övning där kvantitativ metod appliceras på ett utvalt planeringsproblem, 3) grupparbete som inkluderar skriftlig och muntlig redogörelse som kritiskt jämför, granskar och värderar tillämpning av berörda planeringsmetoder.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp i kulturgeografi, geografi eller motsvarande inkluderat minst 7,5 hp GIS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Kursen är inte obligatorisk för kandidatexamen i kulturgeografi. Kursen kan ingå som valbar kurs enligt vår rekommenderade studiegång i kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler