Bild
Länkstig

Miljö- och fysisk planering

Kurs
KGG211
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28306
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger dig en introduktion i fysisk planering med miljöperspektiv från ett geografiskt synsätt. Utforska det svenska planeringssystemet med fokus på översiktsplanering och samhällets miljöarbete på olika nivåer. ursen täcker ämnen som vardagsliv, mobilitet, grön infrastruktur, naturvård, medborgardialog och hållbar utveckling. Kursinnehållet inkluderar föreläsningar om olika miljö- och planeringsaspekter, studiebesök på  Göteborgs stadsbyggnadskontor, litteraturstudier och praktiska planeringsövningar. Kursen ger en bra grund för den som är intressead av en karriär inom samhällsplanering.

Kursen behandlar miljöfrågor och planering ur ett geografiskt
perspektiv. Såväl flöden av ämnen som användningen av mark och vatten
behandlas. Fokus ligger på samhällets miljöarbete på olika nivåer samt
på planering och resurshushållning. Metoder för fysisk planering och
miljöplanering testas genom aktivt fältarbete. I delkursen ingår
praktiska övningar som kopplar samman komplexa frågeställningar med
aktuella problem.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 15hp kulturgeografi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Kursen är obligatorisk för kandidatexamen i kulturgeografi och ingår
i vår rekommenderade studiegång i kulturgeografi med fördjupning inom
samhällsplanering

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd
olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som
samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både
inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan
13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket,
som har många studieplatser.