Länkstig

Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder

Kurs
KGG135
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18323
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Denna kurs består av ett antal datorbaserade övningar i GIS-programvara. Övningarna behandlar olika metoder för geografisk analys och visualisering. Varje övning introduceras genom en föreläsning som behandlar de metoder som fokuseras i övningen.

Om utbildningen

Den här kursen är för dig som redan har tagit steget in i GIS-världen genom att ha läst en introduktionskurs till GIS och vill fördjupa dina praktiska kunskaper. Kursen fokuserar huvudsakligen på praktiska övningar i GIS-programvara och behandlar olika metoder för geografisk analys och visualisering. Varje övning inleds med en informativ föreläsning som introducerar dig till de specifika metoderna som vi kommer att utforska. Du kommer att fördjupa dig i områden som rumslig statistik, användning av GIS för att hitta optimala platser för olika verksamheter, samt utveckla färdigheter i att skapa egna geodata.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 52,5hp i kulturgeografi, geografi eller miljövetenskap på grundnivå, varav minst 7,5hp GIS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Kursen är inte obligatorisk för kandidatexamen i kulturgeografi. Kursen kan ingå som valbar kurs enligt vår rekommenderade studiegång i kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som  har många studieplatser.

Läs mer om lokaler