Navigate to video: "Verktygen för en hållbar utveckling"
Video (1:36)
"Verktygen för en hållbar utveckling"
Bild
Länkstig

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Program
S1SMI
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G84A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) ger dig tvärvetenskaplig kompetens att arbeta med hållbarhet, klimat och miljö för en hållbar utveckling.

Om utbildningen

Klimatförändringar, miljökriser och hållbarhetsutmaningar är några av världens stora framtidsfrågor som får konsekvenser för alla delar av samhället. Att arbeta med dem handlar i grunden om att kunna påverka individer, företag och myndigheter att verka för en hållbar omställning.

Kandidatprogrammet Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram är tvärvetenskapligt och är en av Sveriges första utbildningar inom hållbarhet med väl etablerad erfarenhet inom området. Genom programmet får du kompetens att driva på och leda den nödvändiga omställningen inom klimat, miljö och hållbarhet.

Flera samhällsaktörer inom olika branscher är involverade i utbildningen och som student får du mycket lärarledd undervisning samt möjlighet till praktik och utlandsstudier. Programmet ger dig även en dubbel examen.

Första året ägnar du dig åt teoretiska studier som ger dig en bred miljövetenskaplig grund. Andra året specialiserar du dig i en av de fem samhällsvetenskapliga inriktningar. Tredje året har du chansen att applicera dina kunskaper genom praktik eller fördjupningskurser innan du avslutar med en metodkurs och examensarbete.

Möt några av våra tidigare studenter


Våra samhällsvetenskapliga inriktningar:

Humanekologi

Här studerar du samspelet mellan människan och omgivningen, hur människan anpassar sig till och utnyttjar olika ekosystem i omgivningen, och om hur omgivningen påverkar mänskligt liv.

Miljöekonomi (nationalekonomi)
Ger färdigheter att konkret arbeta med hållbarhetsfrågor i företag och offentlig sektor. Ger praktisk erfarenhet av statistiskt och ekonomiskt analysarbete – viktiga färdigheter för beslutsfattare på alla nivåer i samhället.

Miljöplanering (kulturgeografi)
Ger kunskaper om den geografiska fördelningen av resurser. Du får praktiska färdigheter i geografiska informationssystem (GIS), omvärldsanalys, planeringsmetoder inom landskapsförvaltning, mobilitet och översiktsplanering.

Miljöpolitik (statsvetenskap)
Studiet av miljöpolitik utgår från att det är samhällen som orsakar men också löser klimatfrågor. En hållbar omställning innefattar politik och därför intressant att studera utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv.

Uthålligt företagande (företagsekonomi)
Företagsekonomer med kompetens inom hållbarhet i såväl näringsliv som offentlig förvaltning behövs. Du studerar hur man hanterar miljökrav i organisationers dagliga verksamhet i till exempel marknadsföring, vid produktutveckling och vid miljöcertifiering.

Detaljerat upplägg termin 1-6

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Naturkunskap 2 eller Fysik 1 och Kemi 1

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Praktik är frivilligt men kan ge dig värdefull erfarenhet inom hållbarhetsområdet. Efter att du hittat en praktikplats kan du läsa kursen Samhällsvetenskaplig miljöpraktik som ger 15 hp. Under cirka åtta veckor får du jobba på en myndighet eller ett företag, i Sverige eller utomlands, och skriva en projektrapport. Det finns också en längre praktikkurs som ger 30 hp, passande för utlandspraktik eller när en hel termin krävs. 

Efter studierna

Mer än 90 % av våra alumner får anställning inom sex månader efter examen hos ledande organisationer som Volvo, Trafikverket, FN, Naturvårdsverket samt inom regioner, kommuner eller inom hållbara företag. Vanliga yrkestitlar är miljökonsult, hållbarhetsstrateg, miljöanalytiker, projektledare för hållbar utveckling, miljöutredare, planerare och hållbarhetschef.

Som student på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram får du dubbla examina. Efter avslutade studier kan du ansöka om en kandidatexamen i miljövetenskap med din valda inriktning och även en kandidatexamen inom det ämne som din profil är baserad på. Om du har valt en ekonomiprofil, till exempel miljöekonomi eller uthålligt företagande, har du möjlighet att läsa en extra termin inom det andra ämnet och ansöka om en ekonomie kandidatexamen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Föreläsarna kombinerar olika inlärningssätt för att ge dig en kunskapsbas som rustar dig för att arbeta för en hållbar omställning. Du deltar i föreläsningar, seminarier, praktik, studiebesök och grupparbeten. De första två terminerna är teoretiska och ger dig en stark miljövetenskaplig grund. Under termin tre och fyra fördjupar du dig i en samhällsvetenskaplig inriktning för specialisering. Under termin fem har du möjlighet till praktik för att få värdefull arbetslivserfarenhet eller välja valbara kurser efter ditt intresse. Termin sex innebär en kandidatkurs och ett examensarbete, där du kan utforska och fördjupa dina kunskaper inom ditt valda område. Kurslitteraturen på engelska förekommer och förbereder dig för en karriär inom ett globalt sammanhang. Programmet ger en tvärvetenskaplig förståelse för miljöfrågor och hållbar utveckling. 

Studier utomlands

Upptäck världen genom utbytesstudier på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram och byt ut en eller två terminer i Göteborg mot ett universitet utomlands. Utlandserfarenheter gör dig attraktiv på både den svenska och den globala arbetsmarknaden. Mer information får du under utbildningen.

Läs mer om studier utomlands