Video (1:36)
Därför valde jag att läsa Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
Bild
Länkstig

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Program
S1SMI
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G84A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Utbildningen ger kompetens att lösa de stora utmaningarna inom klimat, miljö och hållbarhet. Programmet har en unik blandning av samhälls- och miljövetenskap. Du specialiserar dig i en av fem samhällsvetenskapliga inriktningar mot miljö och hållbarhet och får samtidigt en traditionell examen inom ekonomi, samhällsvetenskap eller geografi. Programmet täcker flera vetenskapliga områden, ger gedigna specialistkunskaper och förmåga att arbeta i nätverk och projektgrupper.

Om utbildningen

Att arbeta med miljö och hållbarhet handlar i grunden om att kunna påverka människor, företag och samhälle. Med kunskaperna från SMIL kan du leda en organisation med fokus på positiv miljöutveckling. Det är förmågor som behövs både inom företag och myndigheter, nationellt och internationellt. Du kan bli miljöchef eller miljöcontroller, arbeta som utredare och konsult. Du kanske hanterar vattenfrågor, arbetar med fossilfria transporter eller driver hållbara företag. I en tid då miljö, klimat och hållbarhet blir allt viktigare samhällsfrågor, finns många jobbmöjligheter för samhällsvetenskapliga miljövetare.

Läs om vad våra tidigare studenter arbetar med

Programmet består av en bred miljövetenskaplig utbildning med samhällsvetenskaplig specialisering. Den miljövetenskapliga undervisningen inleds med en tvärvetenskaplig baskurs i samhälle och miljö som senare kompletteras med miljövetenskapliga fortsättnings- och breddningskurser. Genom att läsa tillsammans med naturvetare får du en bred förståelse för miljö- och hållbarhetsfrågor samtidigt som du specialiserar dig i en av fem samhällsvetenskapliga inriktningar. Den samhällsvetenskapliga specialiseringen påbörjas med två terminer grund- och fortsättningskurser i en av inriktningarna:

Utbildningens upplägg termin 1-6

I slutet av programmet återkommer dessa profiler med fördjupningskurser och ett examensarbete inom vald profil. Möjlighet att studera utomlands finns. Programmet har även en valbar praktikkurs.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Naturkunskap 2 eller Fysik 1 och Kemi 1

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Praktik ingår inte som ett obligatoriskt moment i programmet men om du själv skaffar en praktikplats kan du antas till kursen Samhällsvetenskaplig miljöpraktik, 15 hp (SMG400) som ges både höst och vår. Du praktiserar på en myndighet eller företag, i Sverige eller utomlands i cirka åtta veckor och skriver sedan en projektrapport. Det finns även en praktikkurs som sträcker sig över en hel termin (SMG401, 30 hp). Den är främst tänkt för utlandspraktik och när det är ett särskilt krav från arbetsgivaren att praktiken skall pågå en hel termin.

Efter studierna

Dubbla examina 

Som student på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram kan du ansöka om dubbla examina. I miljövetenskap samt i profilämnets underliggande basämne. 

Filosofie kandidatexamen

När du är klar med dina studier kan du ansöka om en filosofie kandidatexamen i miljövetenskap med inriktning mot respektive profil samt en filosofie kandidatexamen med respektive profilämnes underliggande basämne som huvudområde. Har du valt någon av de två ekonomiprofilämnena (miljöekonomi eller uthålligt företagande) kan du välja att läsa ytterligare en termin i det ”andra” ämnet och ansöka om en ekonomie kandidatexamen.

Vanliga yrkestitlar efter examen från Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram är planerare, utredare, projektledare, hållbarhetsstrateg och hållbarhetschef inom myndighet, organisation och företag.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer, exkursioner samt egna arbeten och varje delkurs avslutas med examination. Examinationsformerna varierar mellan olika delkurser beroende på undervisningens upplägg. Litteratur på engelska förekommer på samtliga kurser inom programmet.

Studier utomlands

Passa på att berika din utbildning på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram genom att studera utomlands en termin. Rekommenderad termin för utbytesstudier är termin 5. Ordinarie ansökningsomgången till utbyte är öppen 10 december–1 februari varje år. Ansökan gäller för utbytesstudier hela nästkommande läsår, det vill säga kommande höst och/eller kommande vår. Mer information kommer du att få under utbildningen.

Läs mer om studier utomlands