Bild
Collagebild
Länkstig

Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: höstterminspaket

Kurspaket
KG300
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18308
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Om utbildningen

Samhällsplaneringen tar sikte på framtiden och lyfter frågor om hur samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.

Kurspaketet utgör tredje terminen på vår rekommenderade studiegång i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering:

KGG161 Samhällsplanering. Risk, sårbarhet och resiliens, 15 hp
KGG135 Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder, 7,5 hp
KGG136 Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete, 7,5 hp

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kurspaketet krävs minst 52,5 hp i kulturgeografi, geografi, miljövetenskap eller motsvarande, varav minst 7,5 hp GIS

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp

Förtur ges till sökanden som genomgått kurspaketen Kulturgeografi: grundtermin och Kulturgeografi: fortsättningstermin, alternativt kurspaketen Samhällsplanering 1 och 2 (kurserna KGG102, KGG103, KGG104, KGG105, KGG201, KGG202, KGG203 och KGG204), alternativt kurserna KGG101 och KGG210, vid Göteborgs universitet.

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som har många studieplatser.

Läs mer om lokaler