Länkstig

Befolkningsutveckling och urbanisering

Kurs
KGG106
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18321
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Kursen ger en introduktion till befolkningsgeografi och urbanisering med fokus dels på befolkningsutveckling och aktuella befolkningsfrågor, och dels på urbaniseringsprocesser och stadens funktioner, samt aktuella utmaningar kopplade till urbaniseringen.

Om utbildningen

 Kursen fokuserar människans roll och rörelser, och diskuterar viktiga begrepp såsom urbanisering, migration och segregering. Genomgripande för hela kursen är att den lyfter aspekter på olika skalor, från lokala och regionala exempel till nationella och globala trender. Kursen kopplar till frågor som rör hållbar utveckling och FN:s Agenda 2030.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Rekommenderad studiegång

Kursen är obligatorisk för kandidatexamen i kulturgeografi och ingår
i vår rekommenderade studiegång i kulturgeografi med fördjupning inom
samhällsplanering

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som har många studieplatser.

Läs mer om lokaler