Bild
Länkstig

Människa och natur i ett landskapsperspektiv

Kurs
KGA161
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen har ett tydligt miljöfokus och syftar till att utveckla förmågan
att förstå och beskriva den integrerade relationen mellan ekologiska och
socio-ekonomiska aspekter. Olika begrepp för att framställa
helhetsperspektiv på människan och hennes fysiska omgivning diskuteras,
och prövas i konkreta fallstudier. Utgångspunkten tas i ett
kulturgeografiskt landskapsperspektiv, och utifrån detta berörs bland
annat politisk ekologi, resiliensteori och socioekologiska system.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som uppfyller villkor för fordringarna för kandidatexamen 180 hp i Kulturgeografi, Geografi, Humanekologi, Miljövetenskap, landskapsarkitektur eller motsvarande, inklusive ett examensarbete om minst 10 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett internationellt erkänt test, till exempel TOEFL, IELTS.

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler