Göteborgs universitet

Institutionen för geovetenskaper

Bild
Länkstig

På Institutionen för geovetenskaper studeras jordklotets sammansättning, olika landformer och de processer som verkar i och på jorden, i havet och atmosfären. Vi studerar också hur människan använder jordens och våra gemensamma naturresurser och vilka konsekvenser detta får.

Studera hos oss - ansökan är öppen

Inom ämnena geografi och geovetenskap får du en bred förståelse för människans samspel med naturen och jordens processer och system. Klimatanpassning, förnybara naturresurser och vägen till hållbar utveckling är exempel på högaktuella utmaningar som våra studenter tar sig an.

Vår forskning

Våra starka forskningsområden samlas runt tre teman: Klimat och klimatförändring, Geosfären och Jordytans processer.