Göteborgs universitet

Institutionen för geovetenskaper

Bild
Länkstig

Geovetenskap och geografi handlar om att studera jordklotets sammansättning, dess olika landformer och olika processer som verkar i och på jorden, i havet och i atmosfären. Vi studerar hur människan använder jordens och våra gemensamma naturresurser och vilka konsekvenser som uppstår till följd av det.

Studera hos oss

Inom ämnena geografi och geovetenskap studeras jorden – landmassorna, haven och atmosfären. Hos oss lär du dig om jordens resurser, dess system och hur människa och natur samspelar.

Vår forskning

Våra starka forskningsområden samlas runt tre teman: Klimat och klimatförändring, Geosfären och Jordytans processer.