Göteborgs universitet

Institutionen för geovetenskaper

Bild
Vy över staden Göteborg med Älvsborgsbron och hamninlopp
Länkstig

På Institutionen för geovetenskaper studeras jordklotets sammansättning, olika landformer och de processer som verkar i och på jorden, i havet och atmosfären. Vi studerar också hur människan använder jordens naturresurser och vilka konsekvenser det får.

Studera hos oss

Inom ämnena geografi och geovetenskap lär du dig om människans samspel med naturen och hur jordens processer och system fungerar. Klimatomställning, utveckling av förnybara naturresurser och vägen till hållbar samhällsutveckling är exempel på högaktuella utmaningar som våra studenter tar sig an.

Vår forskning

Våra starka forskningsområden samlas runt tre teman: Klimat och klimatförändring, Geosfären och Jordytans processer.