Bild
Länkstig

Urban omvandling och hållbar planering ur ett svenskt och europeiskt perspektiv

Kurs
KGG173
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28321
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen syftar till att studenten ska forma kunskaper och förmågor för att analysera urban omvandling, hållbarhet och rumslig planering i olika geografiska kontexter med utgångspunkt i en svensk och en internationell kontext. Kursen innehåller fältstudier och en exkursion i ett europeiskt land (7-10 dagar). Kursen inleds med ett utforskande av planering i praktiken utifrån ett antal teoretiska teman där miljömässig och social omvandling ger avtryck i den fysiska utformningen av städer med utgångspunkt i urban form och struktur, arbete, sociala frågor, näringsliv, transporter och mobilitet. Därefter flyttas fokus mot en europeisk kontext. Kursen knyter samman teoretiska och begreppsmässiga perspektiv från tidigare kurser inom kulturgeografi och applicerar dessa i olika rumsliga kontexter med urban omvandling planering i fokus.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp i kulturgeografi, geografi eller motsvarande, inkluderat minst 7,5hp GIS

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Kursen är inte obligatorisk för kandidatexamen i kulturgeografi. Kursen kan ingå som valbar kurs enligt vår rekommenderade studiegång i kulturgeografi med fördjupning inom
samhällsplanering.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler