Länkstig

Kulturgeografiska grunder

Kurs
KGG102
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18319
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Här läggs grunden för att du ska kunna bli en bra kulturgeograf och samhällsplanerare. Kursen ger en introduktion till kulturgeografins grundläggande begrepp och hur ämnet har utvecklats över tid. Dessutom introduceras geografiska metoder genom praktiska övningar i fält.

Om utbildningen

 Mycket av kursen behandlar begrepp och teorier som kulturgeografer använder för att tolka världen. Teoretiska perspektiv varvas med konkreta exempel för att på så vis öka förståelsen för hur begreppen och teorierna kan hjälpa oss i både forskning och samhällsplanering. Under kursen får du också träffa representanter från avdelningens forskargrupper och du introduceras till geografiska metoder genom en kortare övning i fält, där du får träna på att använda de begrepp och teorier som behandlas på kursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Rekommenderad studiegång

Kursen är obligatorisk för kandidatexamen i kulturgeografi och ingår i vår rekommenderade studiegång i kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som har många studieplatser.

Läs mer om lokaler