Bild
Collagebild
Länkstig

Kulturgeografi: kandidatkurs

Kurs
KGG320
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28323
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kandidatkursen i kulturgeografi innehåller tre delkurser:

1. Idéhistoria, teori och metod
2. Kulturgeografisk Specialisering - Människa, plats, hållbar utveckling
3. Självständigt arbete och opposition

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp kurser på grundnivå varav minst 60 hp i kulturgeografi inkluderat 7,5 hp GIS. För studenter på samhällsanalysprogrammet motsvaras det av kurser med kulturgeografi som huvudområde under termin 1 ? 3 samt godkänd fortsättningskurs i kulturgeografi, inklusive 7,5 hp GIS. 

Urval

Förtur ges till sökande med godkänt resultat på kurspaket KG110 (Kulturgeografi grundtermin: kurserna KGG102, KGG113, KGG104 och KGG106) och kurspaket KG200 fortsättningstermin (kurserna KGG211, KGG202, KGG203 och KGG214) inom den rekommenderade studiegången med inriktning mot samhällsplanering.

Rekommenderad studiegång

Kursen är obligatorisk för kandidatexamen i kulturgeografi och ingår i vår rekommenderade studiegång i kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler