Bild
Spårvagn i ett vårigt Göteborg
Länkstig

Samhällsplanering

Är du intresserad av hur samhällsutveckling, fysisk planering och människors vardagsliv hänger samman och kan påverkas i en mer hållbar riktning? Vill du ha praktiska verktyg och metoder för att arbeta med planering i offentlig och privat sektor? Då är vår treåriga utbildning med fokus på samhällsplanering något för dig! Vi varvar teoretiska kurser i kulturgeografi, där du får kunskap om olika rumsliga förhållanden och processer, med mer tillämpade kurser om samhällsplanering.

Samhällsplanering är ett brinnande aktuellt ämne som behandlar frågor om hur städer och samhällen kan utformas och organiseras i en mer hållbar riktning - socialt, ekologiskt, och ekonomiskt. Det handlar om att omsätta politiska mål och visioner till verklighet i en komplex värld som förändras snabbt. Detta kräver förmåga att göra avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen och att sätta samman insikter från olika kunskapsområden. När du läser kulturgeografi och samhällsplanering hos oss lär du dig om flera av dessa områden: hållbar tillgänglighet och människors förändrade resande, befolkningsutveckling och urbanisering, regional utveckling och globala perspektiv, brukande och bevarande av olika miljöer såsom för rekreation och kulturhistoria, risk och resiliens kopplat till bland annat klimatförändringar, samt inkludering och exkludering i staden och regionen.

Inom kulturgeografin står människans samspel med platsen i centrum, vilket skiljer vår utbildning från tekniska utbildningar. En röd tråd genom kurserna är det demokratiska perspektivet, med etiska och praktiska frågeställningar om hur planeringen kan möta olika samhällsgruppers behov och göras inkluderande, rättvis och samtidigt effektiv.

Bild
Barn hand i hand på promenad i en grönskande park

Föreläsningar, exkursioner, övningar och praktik

Vår utbildning i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering (rekommenderad studiegång) varvar teori och praktik. Förutom föreläsningar och litteraturstudier bjuder vi också in yrkesverksamma inom samhällsplanering och vi är mycket ute i fält genom till exempel exkursioner, övningar och en hel termins praktikkurs under år 3. Genom att kombinera mer generella kurser i kulturgeografi med ett antal mer specialiserade planeringskurser får du både begrepp och teorier för att kunna förstå städer och samhällsutvecklingen, och metoder som är viktiga inom samhällsplanering; till exempel geografiska informationssystem (GIS) och metoder för socialt hållbar fysisk planering. Den avslutande uppsatsterminen ger också stora möjligheter till verksamhetsnära studier och till att nischa sig inför stundande arbetsliv.

Som samhällsplanerare förväntas du ofta driva planering i projektform och samarbeta med personer med olika specialistkompetenser. Genom att självständigt och i grupp arbeta med konkreta planeringsproblem, samt genom möjlighet till praktik och studier i fält, förbereder utbildningen dig i rollen som samhällsplanerare. Vår utbildning förbereder dig också genom att ge dig generalistens överblick samtidigt som du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom specifika teman som intresserar dig.

Utbildningens upplägg och examen

Skillnaden mellan rekommenderad studiegång och program

En rekommenderad studiegång är ett sätt att underlätta planeringen av dina studier. Alla kurser inom den rekommenderade studiegången söks terminsvis och läses som fristående kurser.

Vår rekommenderade studiegång leder till en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi. Vi har valt att organisera utbildningen i form av en rekommenderad studiegång på 3 år för att innehållsmässigt kunna likna ett program. Renodlade kulturgeografikurser (termin 1, 2, och 6) kombineras med kurser med fokus på samhällsplanering (termin 3, 4 och 5). Upplägget tillåter för dig som student att byta ut vissa av kurserna mot andra valfria kurser. Du får därmed större möjlighet att påverka innehållet i din utbildning samtidigt som du kan välja att gå de kurser som vi rekommenderar för att underlätta planeringen av dina studier. Du söker kurserna som kurspaket en gång per termin. Efter fullföljd studiegång har du möjlighet att antingen söka jobb eller fortsätta din utbildning på ett mastersprogram. Om du har ytterligare frågor kring upplägget är du välkommen att kontakta vår studieadministration.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Ett brett spektrum av arbetsgivare kommer att efterfråga din kompetens som kulturgeograf med inriktning mot samhällsplanering. Den som läser den rekommenderade studiegången i samhällsplanering får kunskaper för kvalificerat samhällsplanerings- och utredningsarbete. Inte minst kunskaper i geografiska informationssystem (GIS) är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.

Våra tidigare studenter arbetar idag bland annat med trafikplanering, stadsplanering, sociala konsekvensbedömningar, geografiska informationssystem (GIS), näringslivsutveckling, kommunal översiktsplanering, planhandläggning, infrastrukturstrategier, trygghetssamordning, och hållbarhetskoordinering. Deras arbetsgivare är kommuner, regionala aktörer, statliga myndigheter, samt privata konsultföretag med planeringsinriktning.