Länkstig

Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete

Kurs
KGG136
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18324
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Kursen utförs i form av ett av den enskilda studenten formulerat och avgränsat projekt vars huvudsakliga innehåll skall avspegla GIS-relaterade metodfrågor.

Om utbildningen

Få möjligheten att specialisera dig inom GIS genom en kurs som sätter din självständighet i fokus! Den här kursen erbjuder en projektbaserad fördjupning där du själv formulerar och avgränsar ett problemområde inom GIS. En central del av kursen är att utveckla din självständighet och förmåga att definiera forskningsproblem, använda GIS-programvara och lösa problem genom att identifiera relevanta data och metoder.

Tillsammans med kursläraren initierar du projektet genom att definiera ett lämpligt problemområde och syfte. Under kursens gång får du kontinuerligt stöd från kurskamrater och lärare. Du har stor frihet att utforska och fördjupa dina kunskaper inom GIS utifrån dina egna intressen. Ta steget mot ökad självständighet och skaffa dig avancerade praktiska färdigheter inom GIS.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 52,5hp kulturgeografi, geografi eller miljövetenskap på grundnivå, varav minst 7,5 hp GIS

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Kursen är inte obligatorisk för kandidatexamen i kulturgeografi. Kursen
kan ingå som valbar kurs enligt vår rekommenderade studiegång i
kulturgeografi med fördjupning inom
samhällsplanering.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som har många studieplatser.

Läs mer om lokaler