Länkstig

Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens

Kurs
KGG161
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18325
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Kursen syftar till att ge kunskap om och förmåga att analysera olika former av risker och konsekvenser, t ex rörande klimat- och väderrelaterade, sociala spänningar och konflikter och infrastruktur, samt hur dessa hanteras inom samhällsplaneringen.

Om utbildningen

Risk, sårbarhet och resiliens är centrala begrepp inom kursen. Utifrån dessa begrepp ställer vi frågor om hur lokalsamhället arbetar förebyggande, med särskilt fokus på fysisk planering och användningen av mark- och vattenresurser. Kursen omfattar teman som exempelvis klimathändelser, sociala konflikter och infrastrukturförsörjning.

Vi behandlar även omvärldsförändringar och bakomliggande drivkrafter till aktuella risker och hotbilder. På så vis knyts insikter om lokal fysisk planering och riskhantering samman med internationella och globala processer som migration, miljö, klimatförändringar och teknikutveckling samt begrepp som makt (o)jämlikhet och ansvar.

Kursen ger förståelse för samhällsrisker, förmåga till motståndskraft och resiliens genom fysisk planering; kunskap om analysmetoder inom samhällsplaneringen; samt kompetens i att föreslå och värdera åtgärder.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 52,5 hp i kulturgeografi, geografi eller miljövetenskap på grundnivå, varav minst 7,5hp GIS

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Kursen är inte obligatorisk för kandidatexamen i kulturgeografi. Kursen
kan ingå som valbar kurs enligt vår rekommenderade studiegång i
kulturgeografi med fördjupning inom
samhällsplanering.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket som har många studieplatser.

Läs mer om lokaler