Bild
Collagebild
Länkstig

Nord-Sydrelationer och globala perspektiv

Kurs
KGG202
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28304
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen behandlar frågor om vad utveckling är liksom skillnader iutvecklingserfarenheter mellan olika länder, mellan stad och landsbygd, samt mellanolika samhällsgrupper i det Globala Syd.

Fokus är på människorsförsörjningssituationer i olika lokala kontexter, även om det lokala också måste förståsmot bakgrund av globala, regionala och nationella processer, samt relationer mellanaktörer på olika skalor. Begrepp som utveckling, genus och ”livelihoods”problematiseras.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp kulturgeografi.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Kursen är obligatorisk för kandidatexamen i kulturgeografi och ingår
i vår rekommenderade studiegång i kulturgeografi med fördjupning inom
samhällsplanering

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler