Bild
Collagebild
Länkstig

Kulturgeografi: fortsättningstermin, med inriktning mot samhällsplanering

Kurspaket
KG200
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28310
Ansökan stängd

Om utbildningen

Samhällsplaneringen tar sikte på framtiden och lyfter frågor om hur samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.

Kurspaketet ingår som andra terminen i vår rekommenderade studiegång inom samhällsplanering och består av kurserna:

KGG211 Miljö och fysisk planering, 7.5 hp
KGG202 Nord-Sydrelationer och globala perspektiv, 7.5 hp
KGG203 Geografiska informationssystem (GIS) 1 – Introduktion för samhällsplanerare, 7.5 hp
KGG214 Inkluderande och exkluderande geografier 7.5 hp

Behörigheter och urval

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp

Förtur ges till sökanden som genomgått kurspaketet Kulturgeografi: grundtermin, eller kurspaketet Samhällsplanering 1 (kurserna KGG102, KGG104, KGG105 samt KGG103 eller KGG201), alternativt kursen KGG101, vid Göteborgs universitet.

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som har många studieplatser.

Läs mer om lokaler