Länkstig

Globalisering och ojämn utveckling

Kurs
KGA122
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18354
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Kursen syftar till att ge djupare kunskap och förståelse för komplexa samband mellan globalisering och ojämn utveckling ur ett Nord-Syd-perspektiv. Kursens innehåll fokuserar frågor som: Vad är globalisering och ojämn utveckling? Hur utspelar sig dessa processer i människors vardag? Kan man generalisera i relation till frågor som rör "Nord-Syd", särskilt de som rör "utveckling"? Vilken roll spelar ekonomi, demokrati, rättigheter och konflikter för att förstå dessa processer?

Om utbildningen

Kursen fokuserar på de processer som på olika sätt bidrar till globalisering och ojämn utveckling; med särskild tonvikt på konsekvenserna för tillgång till och användning av resurser, ojämlikhet, fattigdom och omfördelning. I detta fokus ingår att få djupare kunskap och förståelse för socialt, ekonomiskt och politiskt utanförskap när ojämn utveckling inträffar. Genomgående kommer kursen också att fokusera på hur ovanstående processer artikulerar med frågor om genus.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som uppfyller villkor för fordringarna för kandidatexamen 180 hp i kulturgeografi, geografi, utvecklingsstudier, globala studier eller motsvarande, inklusive ett examensarbete om minst 10 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett internationellt erkänt test, till exempel TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket som har många studieplatser.

Läs mer om lokaler