Länkstig

Hållbar rörlighet - drivkrafter, utmaningar, lösningar

Kurs
KGA141
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28354
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen omfattar två delar:

i) I den första delen undersöks den geografiska rörlighetens (t.ex. transporter och ICT-användning) roll som en integrerad del i urban och regional utveckling, markanvändning och tillgänglighet. Här innefattas teorier om den ökande rörlighetens drivkrafter och gränser, om de rörlighetsberoenden som finns inbyggda i vardagsliv ochsamhällsstrukturer, samt om relationen mellan olika former av fysisk och virtuell mobilitet.

ii) Kursens andra del fokuserar frågan om hur hållbar rörlighet kan åstadkommas. Härbehandlas den geografiska rörlighetens kopplingar till olika miljömässiga, rumsliga och sociala problem, så som t.ex. social exkludering efter kön, klass etc. Kursen innefattar också kunskap om planeringsstrategier och åtgärder för att anpassa transportsystemoch resvanor i en mer miljömässig riktning samt om hur individer reagerar på olika åtgärder.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Uppfylla fordringarna för kandidatexamen 180 hp i kulturgeografi, geografi eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler