Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Praktik inom samhällsplanering

Kurs
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18023
Ansökan stängd

Om utbildningen

Inom kursens ram planeras, genomförs och redovisas ett praktikarbete
på en arbetsplats med anknytning till arbetsområdet hållbar
samhällsplanering. Kursen ger studenten möjlighet att aktivt arbeta med
samhällsplaneringsfrågor inom verksamheter som t ex myndigheter,
organisationer och företag i Sverige eller utomlands. Det är viktigt att
praktiken relaterar till studentens utbildningsområde.

Institutionen har ingen skyldighet att tillhandahålla praktikplatser.
Studenten skall själv söka praktikplats. Denna skall godkännas av
kursansvarig före praktikperiodens början. Det praktiska arbetet utförs
under 13 veckor. Under praktiken gör studenten arbetsboksanteckningar
vilka redigeras och redovisas i en självreflektionsrapport. Under kursen
utarbetas också en vetenskaplig rapport i vilken problemställningar med
anknytning till praktikarbetet analyseras utifrån relevant vetenskaplig
litteratur och kurslitteratur från tidigare kurser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 52,5 hp i kulturgeografi, geografi eller miljövetenskap.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler