Bild
Länkstig

Projektplanering och projekthandledning

Kurs
KGA171
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28355
Ansökan stängd

Om utbildningen

En allt större del av arbetslivet ägnas åt olika former av projektarbete, något som leder till nya möjligheter och utmaningar för såväl individer och organisationer som för samhället i stort. Kursens syfte är således att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i projektledning och projektplanering. Kursen behandlar inledningsvis grundläggande aspekter av övergången till ett projektintensivt samhälle. En del i detta är också att kritiskt diskutera "projekt" både som begrepp och som organisationsform.

Fokus för kursen ligger på frågor som handlar om att planera och leda projekt, för att ge studenterna praktiska verktyg (begrepp/modeller/perspektiv) inför stundande arbetsliv. Utöver teoretiska och begreppsliga föreläsningar så kommer också praktiker från olika delar av samhället att bidra med erfarenheter och perspektiv. Kursupplägget kombinerar på så sätt akademiska kunskaper med praktisk förankring och användbarhet i näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Examination sker genom seminariediskussioner, samt genom inlämning av både teoretiska och mer praktiskt orienterade skriftliga arbeten, individuellt och i grupp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörighet att antas till kursen är den som uppfyller villkor för fordringar för kandidatexamen 180 hp, inklusive ett examensarbete på 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett internationellt erkänt test, till exempel TOFEL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler