Bild
Länkstig

Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: vårterminspaket

Kurspaket
KG400
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28307
Ansökan stängd

Om utbildningen

Samhällsplaneringen tar sikte på framtiden och lyfter frågor om hur
samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en
ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.

Kurspaketet ingår som termin 4 i en rekommenderad studiegång i kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering och består av kurserna:

KGG171 Kvantitativ planeringsmetodik, 7,5 hp
KGG170 Planeringsmetoder för social hållbarhet, 7,5 hp
KGG173 Urban omvandling och hållbar planering ur ett svenskt och europeiskt perspektiv, 15 hp

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kurspaketet krävs minst 60 hp i kulturgeografi, geografi eller motsvarande, varav minst 7,5 hp GIS

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp

Förtur ges till sökanden som genomgått kurspaketen Kulturgeografi: grundtermin och Kulturgeografi: fortsättningstermin, alternativt kurspaketen Samhällsplanering 1 och 2 (kurserna KGG102, KGG103, KGG104, KGG105, KGG201, KGG202, KGG203 och KGG204), alternativt kurserna KGG101 och KGG210, vid Göteborgs universitet.

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som har många studieplatser.

Läs mer om lokaler