Länkstig

Annika Bergström

Studierektor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Föreståndare

SOM-institutet
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Annika Bergström

Bakgrund

Efter grundutbildning med Informationsteknik som huvudämne började jag på forskarutbildning i journalistik, medier och kommunikation. Disputerade 2005 med avhandlingen nyhetsvanor.nu. Sedan disputationen har jag arbetat som lärare och forskare vid JMG, som undersökningsledare vid SOM-institutet, haft uppdrag som proprefekt vid JMG och sedan hösten 2023 har jag uppdrag som föreståndare vid SOM-institutet. Forskningen har framför allt varit inriktad på användningen av digitala medier, publikens deltagande i journalistiken, politiken och i sociala nätverk samt människors omställning från analoga till digitala medier.

Forskningsintresse

Det övergripande intresset för min forskning är mediernas publik. Medievanor, då särskilt nyhetsvanor, över tid är ett intresseområde. Kopplat till det är jag intresserad av hur vanorna förändras när nya medier, plattformar och aktörer kommer in på nyhetsarenan. Jag är också intresserad av deltagande i digitala medier och har över tid analyserat användningen av nyhetsmediernas kommentarsfunktioner och nyhetsanvändning i sociala nätverksmedier. I anslutning till centrumbildningen Agecap har jag jobbat med analyser av digitala klyftor och äldre personers syn på och användning av internet. Jag intresserar mig också för metodfrågor när det kommer till mätning av mediekonsumtion.

Pågående forskning

Inom ramen för SOM-institutets verksamheter är jag engagerad i frågor som rör mätning av nyhetsanvändning i det samtida medielandskapet.

Undervisning

Jag undervisar i väldigt begränsad utsträckning och har mindre moment på grundutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap samt handledning på forskarutbildningsnivå.

Samverkan

I mitt arbete ingår många olika samverkansaktiviteter. Jag håller med jämna mellanrum föredrag för företag inom mediebranschen, på mer publika mässor och seminarier och även inom akademins seminarieverksamhet i Göteborg och på andra orter