Länkstig

Patrik Öhberg

Forskare

SOM-institutet
Besöksadress
Seminariegatan 1 b
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Föreståndare, Bitr/stf

SOM-institutet
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Patrik Öhberg

Presentation

Patrik Öhberg är forskare och lärare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Han leder just nu projektet "Citizen Influence on Individual Politicians in Party-centered Systems" som är finansierat av Vetenskapsrådet. Därutöver är Öhberg medverkande forskare i forskningsprojekten "Att övervinna problem med kollektivt handlande i vattensystem där det som händer uppströms drabbar nedströms. Ett panelbaserat survey-experiment med politiker och medborgare längs Göta Älv" och "Terrorism i svensk politik (SweTerror): En multimodal studie av terrorismens konfigurering i parlamentarisk debatt, lagstiftning och politiska nätverk i Sverige 1968–2018".

Öhberg forskar om frågor som rör representativ demokrati. Han fokuserar särskilt på politiska eliters uppfattningar och beteenden. Han är också intresserad av politisk lyhördhet samt betydelsen av kön i politiken.

Öhbergs forskning är publicerad i tidskrifter som British Journal of Political Science, Comparative Political Studies, West European Politics, Public Administration, Party Politics, Scandinavian Political Studies och Politics and Gender. 2017 kom hans bok "Ambitious Politicians" ut på University Press of Kansas.

Öhberg är primärforskare för den svenska delen av att antal internationella forskningsprojekt som genomför elitsurveys, tex Comparative Candidate Survey. Han är också initiativtagare till och ansvarig för Politikerpanelen som drivs inom ramen för Laboratory for Opinion Research (LORE), vid Göteborgs Universitet. Öhberg är även ansvarig för Riksdagsundersökningarna.

I sin avhandling studerade Öhberg betydelsen av personliga karriärambitioner bland svenska parlamentariker. Öhberg har också skrivit böcker om sionismen och Israels historia och han bidrar regelbundet till forskningsbloggen Politologerna.

Öhberg undervisar om svensk politik, representativ demokrati och vetenskapliga metoder.

Pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt

  • Terrorism i svensk politik (SweTerror): En multimodal studie av terrorismens konfigurering i parlamentarisk debatt, lagstiftning och politiska nätverk i Sverige 1968–2018. Ett fyraårigt forskningsprojekt tillsammans med Jens Edlund, Daniel Brodén, Mats Fridlund, Cecilia Fridlund och Magnus Ängsal. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.
  • Att övervinna problem med kollektivt handlande i vattensystem där det som händer uppströms drabbar nedströms. Ett panelbaserat survey-experiment med politiker och medborgare längs Göta älv. Ett treårigt forskningsprojekt tillsammans med Anna Bendz, Sverker C. Jagers och Simon Matti. Projektet finansieras Vetenskapsrådet.
  • Citizen Influence on Individual Politicians in Party-centered Systems. Ett treårigt projekt tillsammans med Dan Butler och Elin Naurin. Finansierat av Vetenskapsrådet.
  • Party Constrained Policy Responsiveness to Citizen‐Initiated Contacts. Ett treårigt projekt tillsammans med Elin Naurin. Projektet finansieras av Forte.
  • Gender and leadership. Women with career ambitions in the political world. Treårigt Postdoc-projekt som finansieras av Vetenskapsrådet.
  • Members of Parliament, Political Parties and Citizens. Internationellt forskningsprojekt under ledning av Hans-Dieter Klingemann. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.
  • Politiska tjänstemäns roll på regeringskanslierna i Sverige och i Danmark. Tillsammans med Birgitta Niklasson och Peter Munch Christiansen. Projektet finaiseras av FAS. För mer information om projektet: bit.ly/KUaWEE
  • Ansvarade för sammanslagningen av Riksdagsundersökningarna 1985 - 2010.

Click Here To Visit My Google Scholar Page