Länkstig

Ulrika Andersson

Forskare

SOM-institutet
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Ulrika Andersson

BAKGRUND

  • - Docent i journalistik, medier och kommunikation.
  • - Forskare och biträdande föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
  • - Disputerade 2009 på en avhandling om svenska journalisters förhållningssätt till publiken - Journalister och deras publik.
  • - Har sedan 2002 arbetat med forskning vid Göteborgs universitet samt undervisat på journalistutbildningen och i MKV på JMG.
  • - Har handlett (bitr.handledare) en doktorand fram till dispitation (2020-06-09) samt är f.n. biträdande handledare för två doktorander.

FORSKNINGSFOKUS

Forskningen utgår från frågor om hur ökad digitalisering, globalisering och kommersialisering påverkar människors användning av nyhetsmedier, förtroende för medier, nyhetsjournalistikens innehåll, journalistisk praktik och ideal, samt mediers position i demokratin. Forskar också om samspelet mellan journalistisk praktik och redaktionell styrning på svenska nyhetsredaktioner, liksom om publikens betydelse för journalister och hur ökad publikanpassning påverkar det journalistiska arbetet.

Driver sedan 2020 forskningsprojektet Medieborgare i nyhetsskugga och ansvarar sedan 2015 för projektet Den svenska mediepubliken (f.d. Dagspresskollegiet), med fokus på svenska folkets medievanor, förtroende för medier samt medieattityder.

Sedan 2017 forskningsansvarig för Journalistpanelen, som drivs i samverkan mellan SOM-institutet och JMG vid Göteborgs universitet.

Pågående forskning (urval)

Avslutade forskningsprojekt (urval)