Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ulrika Andersson

FÖRESTÅNDARE, BITR/STF

SOM-institutet
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1 b
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Ulrika Andersson

Bakgrund

Docent i journalistik, medier och kommunikation. Forskare och biträdande föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Jag disputerade 2009 på en avhandling om svenska journalisters förhållningssätt till mediepubliken - Journalister och deras publik.

Jag har sedan 2002 arbetat med forskning vid Göteborgs universitet samt i perioder undervisat på journalistutbildningen och i medie- och kommunikationsvetenskap på JMG. För närvarande är jag biträdande handledare för tre doktorander.

Forskningsintresse

Min forskning utgår från frågor om hur ökad digitalisering, globalisering och kommersialisering påverkar människors användning av nyhetsmedier, förtroende för medier, nyhetsjournalistikens innehåll,  journalistisk praktik och ideal, samt mediers position i demokratin.

Sedan 2013 ansvarar jag för Dagspresskollegiets  forskningsverksamhet, med fokus på svenska folkets medievanor, förtroende för medier samt medieattityder.

Jag är sedan 2017 också forskningsansvarig för Journalistpanelen, som drivs i samverkan mellan SOM-institutet och Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. 

Vidare forskar jag om samspelet mellan journalistisk praktik  och redaktionell styrning på svenska nyhetsredaktioner, liksom om publikens betydelse för journalister och hur ökad publikanpassning påverkar det journalistiska arbetet.

 

Pågående forskning (urval)

1. Journalistpanelen

2. Dagspresskollegiet 

3. Journalistundersökningarna

Avslutade forskningsprojekt (urval)

1. Profession möter management

2. Journalister och deras publik

3. Tabloidiseringsprojektet

4. Tidningsredaktioners användning av läsarundersökningar

 

Undervisning Sedan 2004 har jag  undervisat i olika kurser på journalistutbildningen och i medie- och kommunikationsvetenskap, däribland kvantitativ metod i medie- och kommunikationsvetenskap och arbetsledning på journalistutbildningen. Jag har också handlett examensarbeten i medie- och kommunikationsvetenskap och samhällskunskap.