Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marie Grusell

Universitetslektor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Besöksadress
Seminariegatan 1B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Marie Grusell

Marie Grusell disputerade 2008 med avhandlingen Reklam – en objuden gäst? Allmänhetens uppfattningar om reklam i morgonpress och tv.

Sedan disputation har hon såväl fördjupat sin forskning som varit en aktiv del i JMG:s utbildningsprogram i rollen som studierektor för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) under åren 2015 - 2020.

Under 2018 och 2019 var hon medredaktör för de populärvetenskapliga publikationerna Snabbtänkt och Euroflections.

Forskningsintresse Marie Grusell forskar inom ämnen som strategisk kommunikation, politisk kommunikation, medier och reklam.

Hennes forskningsfokus kan sammanfattas under temat: Påverkan - på nya villkor

Under detta paraply sker hennes forskning inom följande tre delområden:

  1. Strategisk politisk kommunikation
  2. Digitala medier
  3. Reklam och opinion

Pågående projekt Snabbtänkt och Euroflections Marie Grusell är en av fyra redaktörer (tillsammans med Lars Nord, Niklas Bolin och Kajsa Falasca) till de två populärvetenskapliga publikationerna Snabbtänkt (2018) och Euroflections (2019). I dessa publikationer medverkar ett stort antal svenska och internationella forskare som bidrar med kortare analyser kring olika aspekter (väljare, partier och medier) av Riksdagsvalet 2018 och av EU-valet 2019. Rapporterna kan ses som en brygga mellan forskning och samhället och är på många sätt unika i sin genre. Strategisk politisk kommunikation En huvudfråga i jämförande studier av politisk kommunikation är huruvida internationella tendenser i form av professionaliserade politiska kampanjer, avklingande partipolitiska lojaliteter bland medborgare och mer oberoende medier slår igenom på nationell nivå.

Teorier om en generell amerikanisering tillbakavisas i dag av flera ledande forskare och begreppen modernisering eller hybridisering anses allmänt mer rimliga som teoretiska utgångspunkter. Vilka uttryck tar detta sig i ett nationellt politiskt kommunikationssystem med olika förutsättningar?

Tillsammans med professor Lars Nord (DEMICOM) undersöks partiernas strategiska kommunikation vilket sker i valrörelsestudierna sedan 2009 och framåt. Syftet är att belysa hur svensk politisk kommunikation påverkas av olika förändringstendenser. Detta undersöks via en kombination av upprepande intervjuer med nyckelaktörer (partisekreterare/kampanjansvariga) samt enkätstudier.

Projektet avrapporteras löpande. Forskning inom sociala medier Inom ramen för digitala medier forskar Marie Grusell även om sociala medier. Denna del är en avknoppning från området politisk strategisk kommunikation, men som har utvecklats till att bli ett eget självständigt område.

Under såväl EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2010 har hon undersökt hur de politiska partierna använder sig av sociala medier (Twitter) i sin kommunikation med väljaren. Vid valrörelsen 2018 undersökte hon partiledares kommunikation på plattformen Instagram. Samverkan Samarbetar med professor Lars Nord, Mittuniversitetet (DEMICOM) i Sundsvall.

Bilder

Fler bilder, även högupplösta, finns i universitets bilddatabas. Sök på personens namn eller på JMG.