Länkstig

Marie Grusell

Universitetslektor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Besöksadress
Seminariegatan 1B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Prefekt

SOM-institutet
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Prefekt

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Marie Grusell

Marie Grusell disputerade 2008 med avhandlingen Reklam – en objuden gäst? Allmänhetens uppfattningar om reklam i morgonpress och tv. Och är idag docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet samt docent i politisk kommunikation, DEMICOM vid Mittuniversitetet.

Hennes forskning är inriktad på strategisk kommunikation, framför allt inom fältet politisk kommunikation.

Under 2000-talet har hon varit engagerad i olika studier vid samtliga svenska nationella val och har studerat strategisk politisk kommunikation vid de nationella och europeiska valen sedan 2010. Hon är för närvarande involverad i ett forskningsprojekt kring strategisk politisk kommunikation som avrapporterats i boken ”Politik är att vinna” (2022). Hon verkar även som Chair (ordförande) i divisionen för politisk kommunikation i den internationella forskarorganisationen IAMCR (2019-2024). Under perioden 2022-2024 är hon verksam som Styrelseledamot i Mistra Environmental Communication, som är ett fyraårigt forskningsprogram med syfte att förnya och utveckla miljökommunikation så att såväl forskning som policy och praktik genomsyras av en kvalificerad och inkluderande förståelse av miljökommunikation.

Hon har varit medredaktör för tre unika populärvetenskapliga forskarrapporter – Snabbtänkt, Euroflections och Stjärnspäckat –antologier med korta vetenskapliga inlägg från drygt 100 svenska och internationella forskare som publicerat kort efter riksdagsvalet 2018 och EU-valet 2019 samt det amerikanska valet 2020 i både bokform och digitalt. 2021 var hon medredaktör i SOM-antologin Ingen anledning till oro (?), om den nationella SOM-undersökningen 2020 och SOM-undersökningen om coronaviruset 2020.

Hennes pedagogiska meriter inom ämnet för medier och kommunikation är mycket omfattande med avseende på såväl ämne som läraktiviteter och i termer av undervisningstimmar. Därtill har hon också erfarenhet av utbildningsutveckling, utbildningsledning och -administration. Under perioden 2015 - 2020 var hon studierektor för utbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) på grundläggande och avancerad (master) nivå vid JMG.

Bilder

Fler bilder, även högupplösta, finns i universitets bilddatabas. Sök på personens namn eller på JMG.