Länkstig

Marie Grusell

Universitetslektor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Besöksadress
Seminariegatan 1B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Prefekt

SOM-institutet
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Prefekt

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Marie Grusell

Marie Grusell disputerade 2008 med avhandlingen Reklam – en objuden gäst? Allmänhetens uppfattningar om reklam i morgonpress och tv. Och är idag docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet samt docent i politisk kommunikation, DEMICOM vid Mittuniversitetet.

Hennes forskning är inriktad på strategisk kommunikation, framför allt inom fältet politisk kommunikation.

Under perioden 2023-2029 är hon prefekt på JMG och SOM-institutet.

Sedan 2010 har hon varit engagerad i olika studier vid samtliga svenska nationella val och studerat strategisk politisk kommunikation vid de nationella och europeiska valen. Forskning som har avrapporterats i såväl bok- som artikelform. I boken ”Politik är att vinna” (2022) presenteras en analys av hur valkampanjer bedrivits i Sverige under perioden 2010–2022.

Under perioden 2019–2023 verkade hon som Chair (ordförande) i divisionen för politisk kommunikation i den internationella forskarorganisationen IAMCR.

2022-2028 är hon verksam som styrelseledamot i Mistra Environmental Communication, som är ett forskningsprogram med syfte att förnya och utveckla miljökommunikation så att såväl forskning som policy och praktik genomsyras av en kvalificerad och inkluderande förståelse av miljökommunikation.

Sedan 2023 är hon verksam som styrelseledamot på Centrum för konsumtionsforskning (CFK), ett Forskningscentrum som är placerat vid Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon är även adjungerade styrelseledamot i SOM-institutets styrgrupp under perioden 2023–2029.

Marie Grusell har varit medredaktör för fyra unika populärvetenskapliga forskarrapporter – Snabbtänkt, Euroflections, Stjärnspäckat och Snabbtänkt 2,0 – antologier med korta vetenskapliga inlägg från drygt 400 svenska och internationella forskare som publicerades kort efter riksdagsvalet 2018, EU-valet 2019, det amerikanska valet 2020 och riksdagsvalet 2022, i både bokform och digitalt. 2021 var hon medredaktör i SOM-antologin Ingen anledning till oro om den nationella SOM-undersökningen 2020 och SOM-undersökningen om coronaviruset 2020.

Hennes pedagogiska meriter inom ämnet för medier och kommunikation är mycket omfattande med avseende på såväl ämne som läraraktiviteter och i termer av undervisningstimmar. Därtill har hon också erfarenhet av utbildningsutveckling, utbildningsledning och -administration. Under perioden 2015-2020 var hon studierektor för utbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) på grundläggande och avancerad (master) nivå vid JMG.

Bilder

Fler bilder, även högupplösta, finns i universitets bilddatabas. Sök på personens namn eller på JMG.