Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskning - projekt, forskare och doktorander

Våra forskare och doktorander kommer från två fakulteter vid Göteborgs universitet, IT-fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten. På dessa två fakulteter finns också de projekt vi bedriver vår forskning inom.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Digital kommunikation – nyckeln till ökad integration

Infrastructures for partially digital citizens: Supporting informal welfare work in the digitized state

Lärares digitala arbete - balans mellan krav och stöd?

Lärares professionella digitala kompetens

IT-fakulteten

Charlotte Arkenback-Sundström

Karin Ekman

Elin Ericsson

Anita Grigic Magnusson

Marie Utterberg

Leona Johansson Bunting

Svea Kiesewetter

Christina Löfving

Erik Winerö

Adam Palmqvist

Izabella Czonka

Yang Bo

Marie Bengtsson, forskarskolan Upgrade