Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anne Solli

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anne Solli

Mitt forskningsintresse riktar sig mot elevers och studenters samtal om, och digitala undersökningar av, socio-vetenskapliga kontroverser (SSC) inom naturvetenskaplig utbildning. Jag undersöker hur olika kunskapsanspråk förhandlas, hur vetenskapliga data representeras, hur spänningar mellan synpunkter som står i konflikt med varandra hanteras och hur andras och egna antaganden utvärderas.  I 2012 skrev jag en licentiatuppsats på Chalmers som handlade om hur bioteknikelever skolades i att förstå motstånd mot GMO som otillräcklig kunskap om ämnet. Jag blev sedan engagerad i ett samarbetsprojekt för att införa digitala metoder för att kartlägga kontroverser i ett skolsammanhang, som omfattade Göteborgs universitet, en gymnasieskola och science centeret Universeum. I 2015 finansierade Vetenskapsrådet en fortsättning av projektet vid universitetet, och jag engagerade mig i fortsatta forskarstudier. I mars 2019 försvarade jag avhandlingen  "Handling socio-scientific controversy: students’ reasoning through digital inquiry".