Länkstig

Janna Meyer-Beining

Pedagogisk utvecklare

PIL Pedagogisk utveckling och interaktivt
lärande
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Janna Meyer-Beining

Jag arbetar som pedagogisk utvecklare på PIL sedan 2019. Jag har varit kursansvarig på olika varianter av Högskolepedagogik 1 (HPE101), lärare på Bedömning och examination (HPE303), samt handledare på Högskolepedagogik 3 (HPE103). Jag är också med i redaktionskommittén på PIL.

Bakgrund

Tysklärare i botten jag under många år undervisat i tyska som akademiskt språk på olika lärosäten i Tyskland och Storbritannien, främst på grundnivå. Högskolepedagogik är ett långvarande intresse, både i akademiska termer med också i relation till egen praktik. Mitt huvudintresse är dock akademiskt skrivande, där jag är särskilt intresserat i frågor som gäller respons på och bedömning av skriftliga arbeten i högre utbildning. 2019 disputerade jag i ämnet pedagogik vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Assessing writers, assessing writing: A dialogical study of grade delivery in Swedish higher education”. I avhandlingen studerar jag en bedömningsaktivitet – betygssamtalet – utifrån ett dialogiskt perspektiv, men särskilt fokus på hur aktiviteten skapas i samarbete mellan deltagarna.