Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Oskar Lindwall

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och
IT
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Oskar Lindwall

Forskningsintressen Med en bakgrund i kognitionsvetenskap, kommunikationsvetenskap och pedagogik har jag ett intresse för frågor kring social ordning, kunskapsutveckling och teknologi. Intresset har tagit flera olika uttryck, men har de senare åren allt mer präglats av en etnometodologisk ansats och videobaserade studier av teknologianvändning i högre utbildning. Bland annat har jag studerat studerat kritik i arkitektutbildning, slöjdlärarutbildning, tandläkarutbildning och kirurgträning. Parallellt med de empiriska studierna har jag ett intresse för metodologiska frågor kring användningen av video inom samhällsvetenskaplig forskning. Jag är forskningsledare i följande pågående och avslutade projekt:

  • Teaching, training and assessment of surgical skills, using human cadavers (Vetenskapsrådet, dnr 2020-04885)
  • The sensitive nature of feedback as an interactional phenomenon (Riksbanskens Jubileumsfond, dnr: P19-0667:1)
  • Human cadavers as instructed objects and their use in anatomy teaching and surgical training (Wenner-Gren Stiftelserna, dnr: UPD2018-0240)
  • Online instructional videos and learning of practical skills (MAW, dnr MAW 2015.0075)
  • Technologies and techniques in the learning of endodontics (Vetenskapsrådet, dnr: 2010-5225)

Undervisningsintressen Jag föreläser på kurser på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå kring frågor om lärande och IT, social interaktion, högre utbildning och kvalitativ metod. De senaste åren har jag ansvarat för forskarutbildningskurser om användningen av video i forskning.

Nyckelord Etnometodologi, konversationsanalys, högre utbildning, social interaktion