Länkstig

Oskar Lindwall

Avd-/Sektionschef, Inst

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och IT
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
BOX 100 Forskningsgången 6 Lindholmen
41296 Göteborg

Professor

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och IT
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
BOX 100 Forskningsgången 6 Lindholmen
41296 Göteborg

Om Oskar Lindwall

Jag är professor i kommunikation, verksam vid avdelningen för lärande, kommunikation och IT, på institutionen för tillämpad IT, vid Göteborgs universitet.

Forskningsintressen Med en bakgrund i kognitionsvetenskap, kommunikationsvetenskap och pedagogik har jag ett intresse för frågor kring social ordning, kunskapsutveckling och teknologi. Intresset har tagit flera olika uttryck, men har de senare åren allt mer präglats av en etnometodologisk ansats och videobaserade studier av teknologianvändning i högre utbildning. Bland annat har jag studerat studerat kritik i arkitektutbildning, slöjdlärarutbildning, tandläkarutbildning och kirurgträning.

Parallellt med de empiriska studierna har jag ett intresse för metodologiska frågor kring användningen av video inom samhällsvetenskaplig forskning. Jag är forskningsledare i följande pågående och avslutade projekt:

På institutionens hemsida finns två intervjuer som gjordes i samband med att jag anställdes och då jag blev befordrad till professor. Göteborgs universitet har även gjort en kort filmad intervju.

På institutionens hemsida och på Akademiliv finns mer information om forskningsprojektet om kirurgträning. Det finns möjlighet att lyssna på en intervju i P4 om den forskning vi bedrivit kring instruktionsvideor på nätet.

Undervisningsintressen Jag föreläser på kurser på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå kring frågor om kommunikation och IT. De senaste åren har jag ansvarat för magister- och forskarutbildningskurser om kvalitativ metod och då speciellt användningen av video i forskning.

Nyckelord Etnometodologi, konversationsanalys, social interaktion, feedback, manuella färdigheter

https://orcid.org/0000-0001-6082-4990