Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ann-Marie Eriksson

Föreståndare

Enheten för akademiskt
språk
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ann-Marie Eriksson

Jag disputerade hösten 2014 och är anställd som lektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Jag har också ledningsuppdrag som föreståndare vid Enheten för akademiskt språk, ASK. Enheten tillhandahåller flera former av skriv- och språkutvecklande handledning på svenska och engelska för både studenter och GU-personal, samt pedagogiskt inriktad fortbildning för lärare som vill utveckla sin undervisning.

Forskningsintressen Min forskning behandlar frågor om hur institutionellt organiserade former för textproduktion, som till exempel handledning kring akademiska skrivuppgifter i högre utbildning, fungerar som medel för kunskapande processer. Med kunskapande processer menas situationer eller förlopp över tid där människor arbetar med att ta sig in i och utveckla kunskap som är ny för dem. Framför allt är jag intresserad av de utmaningar som skrivprocesser kan innebära för människors utvecklande av nya förhållningssätt i tvärvetenskapliga miljöer. Utifrån ett generellt intresse för lärande, kommunikation, interaktion och mediering tar min forskning sin teoretiska bas i sociokulturella och dialogiska idétraditioner. Utifrån min bakgrund i forskningsmiljön LinCS ingår jag i forskningsområdet Lärande och IT.

Undervisningsintressen Mina undervisningsintressen berör främst skrivpedagogik i högre utbildning, textligt baserad handledning, akademiskt skrivande och språkpedagogik. Just nu undervisar jag främst inom högskolepedagogisk kompetensutbildning och handleder på Master-nivå. Jag har tidigare undervisat i teknisk kommunikation och akademiskt skrivande på flera nivåer inom ingenjörsutbildning samt i ämnena svenska och engelska på gymnasieskola och inom vuxenutbildning.

Nyckelord lärande, kunskapsutveckling, kommunikation, interaktion, akademiskt skrivande