Länkstig

Ann-Marie Eriksson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Viceprefekt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ann-Marie Eriksson

Jag arbetar som lektor och viceprefekt för utbildning vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Från augusti 2015 till och med december 2021 arbetade jag som föreståndare vid enheten för akademiskt språk, ASK.

Forskningsintressen Min forskning behandlar frågor om lärande i institutionellt organiserade miljöer och framför allt skriv- och textbaserat lärande i högre utbildning. Till mina intressen hör textligt baserad handledning och akademiskt skrivande betraktat som en kunskapande process. Med kunskapande processer menas situationer eller förlopp över tid där människor arbetar med att ta sig in i och utveckla kunskap som är ny för dem. Framför allt är jag intresserad av de utmaningar som skrivprocesser kan innebära för människors utvecklande av nya förhållningssätt i interdiciplinära och tvärvetenskapliga sammanhang. Utifrån ett generellt intresse för lärande, kommunikation, interaktion och mediering tar min forskning sin teoretiska utgångspunkt i sociokulturella och dialogiska idétraditioner, och jag ingår i forskningsområdet lärande, utbildning och samhällets digitalisering.

Undervisningsintressen Mina undervisningsintressen berör främst skrivpedagogik i högre utbildning, textligt baserad handledning, akademiskt skrivande och språkpedagogik. Jag undervisar inom utbildningen IT och lärande samt inom högskolepedagogisk fortbildning. Jag har tidigare undervisat i teknisk kommunikation och akademiskt skrivande på flera nivåer inom ingenjörsutbildning samt i ämnena svenska och engelska på gymnasieskola och inom vuxenutbildning.

Nyckelord lärande, kunskapsutveckling, kommunikation, interaktion, akademiskt skrivande