Länkstig

Ann-Marie Eriksson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Viceprefekt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ann-Marie Eriksson

Jag är anställd som lektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Från augusti 2015 till och med december 2021har jag även innehaft ett ledningsuppdrag som föreståndare vid Enheten för akademiskt språk, ASK.

Forskningsintressen Min forskning behandlar frågor om hur institutionellt organiserade former för textproduktion, som till exempel handledning kring akademiska skrivuppgifter i högre utbildning, fungerar i kunskapande processer. Med kunskapande processer menas situationer eller förlopp över tid där människor arbetar med att ta sig in i och utveckla kunskap som är ny för dem. Framför allt är jag intresserad av de utmaningar som skrivprocesser kan innebära för människors utvecklande av nya förhållningssätt i tvärvetenskapliga sammanhang. Utifrån ett generellt intresse för lärande, kommunikation, interaktion och mediering tar min forskning sin teoretiska utgångspunkt i sociokulturella och dialogiska idétraditioner, och jag ingår i forskningsområdet lärande, utbildning och samhällets digitalisering.

Undervisningsintressen Mina undervisningsintressen berör främst skrivpedagogik i högre utbildning, textligt baserad handledning, akademiskt skrivande och språkpedagogik. Jag undervisar inom utbildningen IT och lärande samt inom högskolepedagogisk fortbildning. Jag har tidigare undervisat i teknisk kommunikation och akademiskt skrivande på flera nivåer inom ingenjörsutbildning samt i ämnena svenska och engelska på gymnasieskola och inom vuxenutbildning.

Nyckelord lärande, kunskapsutveckling, kommunikation, interaktion, akademiskt skrivande