Länkstig

Anita Grigic Magnusson

Doktorand/projektassistent

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och
IT
Telefon
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Anita Grigic Magnusson

 Anita Grigic Magnusson är doktorand i Tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap och skriver en avhandling som tar sin utgångspunkt i problematiken kring mobiltelefoner i skolan. Mobiltelefonens vida utbredning bland eleverna har lett till en ny utmaning för det svenska skolväsendet. Många skolor utformar egna regler för att hantera mobiltelefonen och vissa skolor har helt förbjudit användning av mobiltelefonen. Frågan är om ett förbud är rätt väg att gå? I sin forskning studerar Anita högstadie- och gymnasieelevers syn kring användandet av mobiltelefonen i skolan.