Bild
illustration människor
Foto: Gordon Johnson/Pixabay
Länkstig

Professional Trust and Autonomous Systems

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Syftet med projektet Professional Trust and Autonomous Systems är att skapa insikter för att bemöta oro inför artificiell intelligens och så kallade autonoma system. Läs mer om projektet på den engelska webbsidan.

Om WASP-HS

Visionen för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) är excellent forskning och ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle.

De forskningsprojekt som ryms i programmet kommer att ta itu med utmaningarna och effekterna av kommande teknikförändringar samt bidra till utvecklingen av teori och praktik för mänskliga och samhälleliga aspekter av AI och autonoma system, och särskilt fokusera på potentiella etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av teknikskiftet.

Läs mer.