Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ewa Skantz Åberg

Postdoktor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ewa Skantz Åberg

Forskning

Ewa Skantz Åberg disputerade 2018 med avhandlingen Children’s collaborative technology-mediated storymaking. Instructional challenges in early childhood education. Syftet med avhandlingen var att inom ramen för förskoleklassens institutionella praktik undersöka aktiviteter där sexåringar instrueras att kollaborativt berätta med digitala verktyg. Avhandlingens intresse riktas främst mot samspelet mellan eleverna, lärarna och de digitala teknologierna samt vilka andra kulturella verktyg och erfarenheter eleverna använder sig utav. Elevernas språkliga uttryckssätt och meningsskapande under den multimodala textproduktionen samt på vilket sätt lärarna stöttar står i fokus.

Ewa arbetar nu i två forskningsprojekt; En praktiknära fortbildningsmodell. Förskollärare och forskare i samverkan kring professionell digital kompetens, finansierat av ULF, och Lärares professionella digitala kompetens [Advancing teacher professional digital competence] som är finansierat av Vetenskapsrådet.

Hon ingår i nätverk som Göteborgsgruppen (Lärande och IT), TIMA (Texts, Information and Multimodality in the Digital Age network) och det Nationella literacynätverket.

Undervisning

Ewa undervisar på magisterprogrammet lärande och IT och förskollärarprogrammets språkkurser. Hon handleder även en doktorand.

Nyckelord

digitalisering, literacy, digital kompetens, interaktion, sociokulturell teori, förskoleklass