Länkstig

Mona Lundin

Professor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Studierektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Mona Lundin

Professor i pedagogik vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Forskningsintressen Mina forskningsintressen handlar framförallt om vilken roll IT spelar i att förändra hur vi arbetar. De teknologier eller system som vi arbetar med eller i är med och strukturerar vårt arbete men samtidigt finns det utrymme att arbeta runt dessa för att kunna genomföra vissa arbetsuppgifter och på så vis svara upp mot de skyldigheter och ansvar vi har som professionella yrkesutövare. I förlängningen handlar det om vilka konsekvenser användningen av IT får för arbetet men också vilka kompetenser som behövs för att kunna utföra arbete. Under de sista tio åren har min forskning framförallt gjorts inom skola och utbildning och då med speciellt fokus på lärares digitala arbete och professionella digitala kompetens. Min forskning har bedrivits i, eller i nära samarbete med olika skolverksamheter.

Forskningsprojekt Jag ledde tidigare ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet kring lärares användning av sociala medier:

Professionellt lärande och sociala medier

Jag har arbetat i följande tre avslutade projekt:

Lärares professionella digitala kompetens

Lärares digitala arbete - i balans mellan krav och stöd?

Infrastructures for partially digital citizens

Jag har lång erfarenhet av undervisning, pedagogisk utveckling och kvalitetsutveckling, också genom ett antal ledningsuppdrag. Jag är för närvarande studierektor för forskarskolan CUL. Jag undervisar framförallt i kurser på avancerad nivå (Masterutbildning i IT och lärande, kurser magisterexamen i högskolepedagogik). Vid institutionen är jag med och leder forskningsgruppen Lärande, utbildning och samhällets digitalisering: LEaD.

Nyckelord: professionellt lärande, digitalt arbete, professionell digital kompetens