Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Cecilia Wallerstedt

Prefekt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Cecilia Wallerstedt

Jag är utbildad gymnasielärare i matematik och musik och jag disputerade 2010 i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid konstnärliga fakulteten. Mitt avhandlingsarbete ingick i ett tvärfakultativt forskningsprojekt om estetiska ämnen i förskolan. Jag studerade hur barn kunde utveckla sin förmåga att lyssna musikaliskt med förskollärares, grundskollärares och fritidspedagogers hjälp.

Sedan 2011 är jag anställd som lektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och här har jag arbetat med tre forskningsprojekt:

  • Musical Interaction Relying On Reflexion, ett projekt finansierat av EU:s sjunde ramprogram; Technology-enhanced Learning. Läs mer här.
  • Changing Notational Practices and the Transformation of Musical Knowing Among the Young in the Digital Age, ett GU-finansierat postdoc-projekt. Läs mer här och här.
  • Lekresponsiv undervisning, ett projekt finansierat av Skolforskningsinstitutet som är samarbete mellan flera olika högskolor och förskolor som utforskar lek, lärande och undervisning i förskolans praktik, finansierat av Skolforskningsinstitutet. Läs mer här.

Jag är också engagerad i följande samverkansprojekt:

  • Studier av konstnärligt seende, ett samarbete mellan Göteborgs universitet, forskare från Sverige, Norge och Finland samt Nordiska Akvarellmuseet, finansierat av Nordiska kulturfonden. Läs mer här.

Jag är intresserad av vad det innebär att vara kunnig inom konst och musik och hur det går till att utveckla förmågor inom dessa områden. Kunskaper förändras i och med nya förutsättningar i samhället och inom musik har särskilt musikens digitalisering bidragit till förändrade villkor. Lärare i förskola och skola har i min forskning visat sig viktiga för att bidra till barn och ungas lärande. De praktiker jag främst studerat är förskolan samt pop- och rockundervisning i musikämnet på högstadiet. Den forskning jag just nu arbetar med rör förskolebarns möte med konst på museer samt utveckling av en didaktik för förskolan som är responsiv på barns lek.