Länkstig

Ylva Ågren

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ylva Ågren

Jag arbetar sedan 2016 som lektor i Barn och ungdomsvetenskap. Innan dess var jag i flera år verksam vid Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, bland annat som tillförordnad föreståndare. I centrum för min forskning och undervisning står frågor som berör barn, sociala medier, kulturskapande och konsumtion på olika vis. Jag fokuserar också på barns rättigheter i förhållande till sociala medier. Jag intresserar mig för den populär- och mediekultur som barn och unga möter, använder och producerar i sin vardag. Barns perspektiv är en central utgångspunkt i min forskning.

Forskningsprojekt

Barns kulturarv - arkivets visuella röster

Syftet med projektet är att undersöka hur insamling, registrering, kategorisering, bevarande och arkivering lyfter fram barns egen kulturproduktion som källor till kunskap om barns sociala och kulturella liv och livsvillkor sett över tid.

Barn som professionella influencers och internetkändisar (projektledare)

Projektet undersöker barns perspektiv på att vara en professionell influencer, med betalda samarbeten med företag. Vidare studeras hur såväl sociala kategorier (såsom ålder, klass och kön) som olika digitala plattformar, bilder och reklaminnehåll, verkar för hur barninfluencerkulturen tar form och vidmakthålls. Projektet belyser också de förändrade förhållanden som uppstår mellan barn och vuxna när barninfluencerkulturen växer sig stark och hur relationerna mellan barndom, arbete och fritid förändras i dagens digitala kultur.