Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ylva Ågren

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ylva Ågren

Jag är anställd som lektor i barn-och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL). Jag undervisar på grund- och avancerad nivå och handleder examensarbeten.

Jag har en bakgrund som kulturvetare och har tidigare varit verksam som lektor och tillförordnad föreståndare för Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. Mitt forskningsintresse fokuserar på den populär- och mediekultur som barn och unga möter, använder och producerar i sin vardag och där kamratkulturer, makt, identitet, lek och lärande görs och förhandlas om. Jag studerar även hur barndom görs och synliggörs i i sociala medier.

För närvarande arbetar jag med ett projekt som utforskar Barn och barndomar i sociala medier.

Jag sitter som ledamot i Statens Medieråds vetenskapliga råd. Jag är även medlem i nätverket Barnkulturforskning i Göteborg. Jag tilldelades BRIO-priset 2017.