Länkstig

Ylva Ågren

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ylva Ågren

Jag är anställd som lektor i barn-och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL). Jag undervisar på grund- och avancerad nivå och handleder examensarbeten samt magister-och masteruppsatser.

Jag har en bakgrund som kulturvetare och har tidigare varit verksam som lektor och tillförordnad föreståndare för Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. Mina forskningsintressen rör barnkultur, barndom, sociala medier och konsumtionskultur på olika vis. En central utgångspunkt för min forskning är barns perspektiv, och jag är intresserad av den mediekultur som barn och unga möter, använder och producerar i sin vardag.

Nuvarande forskningsprojekt är Barns kulturarv – arkivets visuella röster, https://liu.se/forskning/barns-kulturarv där jag bland annat undersöker barns visuella skapande online. Projektet är ett samarbete med Svenskt Barnbildarkiv (SBBA), och syftar till att utveckla metoder och teorier för bevarande av barns kulturarv. Vidare undersöks vad som ingår i barns rätt till kultur genom att problematisera arkiverings- och digitaliserings principer för barns visuella bildskapande.

Jag har även ett mindre projekt i vilket jag studerar hur barndom görs och synliggörs i olika sociala medier.

Jag sitter som ledamot i Statens Medieråds vetenskapliga råd. Jag är även medlem i nätverket Barnkulturforskning i Göteborg. Jag tilldelades BRIO-priset 2017.