Länkstig

Charlott Sellberg

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och
IT
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
BOX 100 Forskningsgången 6 Lindholmen
41296 Göteborg

Om Charlott Sellberg

Charlott Sellberg är fil. dr. i pedagogik och anställd som docent i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet. På Tillämpad IT är jag engagerad i fortbildning av lärare kring aspekter av samhällets och skolans digitalisering och i våra masterprogram om lärande och informationsteknologi. Övriga akademiska uppdrag innefattar ett rådgivande uppdrag för Center of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment (COAST), att sitta i redaktionen för WMU Journal of Maritime Affairs och regelbundna gästföreläsningar vid World Maritime University i Malmö.

Mitt forskningsintresse rör aspekter av lärande i säkerhetskritiska och teknikintensiva miljöer, ofta i kontexten arbete och professionsutbildning. Tidigare forskningsprojekt rör sjöfartsutbildningens digitalisering, med fokus på den träning och bedömning som sker i simulatormiljö. Pågående forskningsprojekt utforskar dessa frågor vidare. I ett samarbete med forskare från Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet studeras säkerhetsträning för ombordpersonal där vi utforskar nya teoretiska koncept och digitala praktiker för säkerhetsträning. I ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, Linnéuniversitetet och Sjöfartsverket studerar vi hur nya teknologier, så som eye-tracking, kan användas för att utveckla lotsars visuella expertis i simulatormiljön. Mitt intresse för utbildningsteknologier rör sig även över olika domäner. I ett forskningsprojekt tillsammans med forskare från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och Universitetet i Sørøst-Norge utforskar vi användandet av simulering i sjukvårdsutbildning, biomedicinskt labbarbete och för att träna navigering i sjöfartsutbildning. Gemensamt för dessa projekt är att mina studier bygger på etnografiskt fältarbete, intervjuer med praktiker inom fältet, samt interaktionsanalyser av mänskliga samspel i teknologiska miljöer.

Jag är huvudhandledare för doktorand Adam Palmquist och biträdande handledare för Izabella Csonka som båda skriver sina avhandlingar i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap. Jag är även biträdande handledare för doktorander vid Universitetet i Sørøst-Norge, William C Gyldensten och Mari Auby Starup, som skriver sina avhandlingar i ämnet maritime operasjoner, samt Ellen Bjørge och Anastasia Skarpeti vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.