Länkstig

Malin Nilsen

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Studierektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Malin Nilsen

Malin Nilsen är anställd som universitetslektor i pedagogik på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL).

Hon disputerade 2018 med avhandlingen Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan där hon undersökte vilka typer av aktiviteter som utvecklas när förskolebarn och deras lärare interagerar med datorplattor och appar, hur de olika teknologierna används och vilka pedagogiska och samhälleliga implikationer användningen får.

Under 2020 genomförde hon en studie om användningen av en digital boktjänst (appen Polyglutt) i Göteborgs stads förskolor. Resultatet från studien publicerades i form av rapporten Digitala läsaktiviteter i förskolan som kan laddas ner här. Hon även lett en forskningsstudie om MIK (medie- och informationkunnighet i förskolan) 2022-2023.

Malin har tillsammans med Susanne Kjällander vid Stockholms universitet varit gästredaktörer för ett temanummer av Utbildning & Lärande om digitalisering i förskolan där hon även står som författare till numrets introduktionsartikel: Digitalisering i förskolan med Susanne Kjällander samt artikeln Digital högläsning för flerspråkande i förskolan tillsammans med Petra Petersen och Kristina Danielsson.

Hon har även författat boken Barns digitala aktiviteter: Samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan (2020) som är utgiven på Liber.