Länkstig

Malin Nilsen

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Studierektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Malin Nilsen

Malin Nilsen är anställd som universitetslektor i pedagogik på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL).

Hon disputerade 2018 med avhandlingen Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan där hon undersökte vilka typer av aktiviteter som utvecklas när förskolebarn och deras lärare interagerar med datorplattor och appar, hur de olika teknologierna används och vilka pedagogiska och samhälleliga implikationer användningen får.

Under 2020 genomförde hon på uppdrag av förskoleförvaltningen ett projekt om användningen av en digital boktjänst (appen Polyglutt) i Göteborgs stads förskolor. Resultatet från studien publicerades i form av rapporten Digitala läsaktiviteter i förskolan som kan laddas ner här.