Länkstig

Linda Bradley

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Linda Bradley

Linda Bradley är docent i pedagogik på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Hon arbetar även på PIL-enheten med högskolepedagogisk utveckling och är internationell koordinator på Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Forskningen är fokuserad på social interaktion och användningen av digital teknik inom lärande och utbildning. För närvarande handlar Lindas forskning om digitalt och mobilt lärande i formella och informella miljöer. Hon arbetar i olika projekt om mobilt lärande och svenska som andraspråk. Vinnova-projektet Digital kommunikation – nyckeln till ökad integration, handlar om digital språkutveckling för utrikes födda i arbetslivet. Linda har även varit projektledare för Minclusion, ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom mobilt lärande med fokus på språkappar för nyanlända arabisktalande personer i Sverige. Ett annat intresse är Öppet lärande där hon har undersökt öppna lärpraktiker i tre EU-projekt i syfte att utveckla pedagogiska metoder för att studera digitala verktyg för undervisning och lärande.

Lindas bakgrund är inom språk och informationsteknik. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med teknisk kommunikation och fackspråk på ingenjörs- och sjöbefälsutbildningen på Chalmers tekniska högskola. På Göteborgs universitet undervisar Linda främst på PIL-enheten i högskolepedagogiska kurser med deltagare från alla fakulteter och på det internationella masterprogrammet i informationsteknologi och lärande. Linda är också vice-president för organisationen Research-publishing.net.