Länkstig

OptimHum – Optimera mänsklig beräkning i naturvetenskapliga spel

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 740 000 SEK
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Institutionen för tillämpad IT

Kort beskrivning

Vi skapar maskiner med alltmer inbyggd och högre intelligens och intelligenta beteenden. Det möjliggör nya sätt för oss att kommunicera och samverka med dem. Medborgarforskning (citizen science) är ett fält som vi kan använda för att bättre formge komplicerade människa-maskin system. Genom medverkan av en intresserad och engagerad allmänhet ger det nya och innovativa möjligheter för att påskynda den vetenskapliga utvecklingen inom detta område som kallas för artificiell intelligens. Detta projekt syftar till att hitta en så bra människa-maskinkonfigurering som möjligt och därmed utformning/design av användargränssnittet sett både ur människans och maskinens synvinkel. Då kan vi bättre utnyttja de båda intelligensernas olika möjligheter.

Mer information

Optimeringen av konfigureringen sker genom upprepade återkopplingar beroende på hur väl spelarna lyckas i ett seriöst (vetenskapligt) spel med kvantfysisk inriktning. Vi kommer att ta oss a viktiga vetenskapliga utmaningar för att kunna göra en så bra konfigurering som möjligt.