Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sofia Serholt

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och
IT
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Sofia Serholt

Sofia är universitetslektor i Tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid avdelningen för lärande, kommunikation och IT. Hon har en doktorsexamen inom samma ämne från Göteborgs universitet, samt en lärarexamen i Engelska och Lärande och IT. Tidigare arbetade hon bland annat på Högskolan Väst som forskningsassistent inom barn–robot interaktion samtidigt som hon genomförde en postdok inom interaktionsdesign vid Chalmers tekniska högskola.

Sofia bedriver forskning inom människa–robot interaktion, utbildningsvetenskap, etik, interaktionsdesign och participatory design. Hennes forskningsintresse rör användandet av robotteknik i skolan, i synnerhet s.k. humanoida robotar som fungerar som pedagogiska verktyg i olika roller såsom lärare eller lärlingar. Specifikt fokuserar hennes forskning på barns interaktionsmönster med robotar, t.ex. social interaktion och problematiska situationer som kan uppkomma i barns samspel med robotar, men också etiska dilemman rörande användningen av robotar i skolan utifrån lärares och elevers perspektiv. Sofia har även forskat kring design av digitala tjänster för folkbibliotek. Forskningen har i huvudsak bedrivits inom internationella forskningsprojekt.

För tillfället är hon gästredaktör för specialnumret Critical Robotics Research för tidskriften AI & SOCIETY. Förutom en del övrig vetenskaplig granskning för tidskrifter och konferenser är Sofia granskningsredaktör för tidskriften Frontiers in Robotics and AI, del av redaktionsstyrelsen för British Journal of Educational Technology, samt publikationsordförande för International Conference on Human-Agent Interaction (HAI).

Sofia undervisar för närvarande inom magisterprogrammet lärande, kommunikation och IT, och har tidigare undervisat och handlett studenter inom IT och lärande samt interaktionsdesign på magister- och masternivå vid Chalmers och Göteborgs universitet. Hon har även undervisat på gymnasiet.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Media och utåtriktade aktiviteter

Sofias forskning kring robotar har fått uppmärksamhet i olika medier såsom TV4, Sveriges Radio (P1, P3, P4, UR och Radio Sweden), GP, Metro, NyTeknik, och ScienceNews. Hon har även medverkat i olika magasin, bloggar och podcasts som t.ex. Skolvärlden, Skolporten, Meet the Education Researcher, Föräldrakraft, Skolsnack, Omvärldsbloggen och IT-fakultetens magasin, samt intervjuats och skrivit forskningsbevakning på uppdrag av Skolverket. Hon har även medverkat i olika populärvetenskapliga evenemang såsom Framtidens lärande, Almedalsveckan, SETT Syd, Internetdagarna, BETT Show, Särskolans rikskonferens, Café å lär, och Robotveckan, samt gästföreläst på universitet i Sverige och Finland. Under 2017 utnämndes hennes forskning till ett av årets bästa framsteg inom forskning och teknik av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) – se filmklipp från högtidssammankomsten här.