Länkstig

Sofia Serholt

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och
IT
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Sofia Serholt

Sofia är universitetslektor i Tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid avdelningen för lärande, kommunikation och IT, Institutionen för tillämpad IT. Hon bedriver forskning inom människa–robot interaktion, utbildningsvetenskap, etik, interaktions- och deltagande design. Hennes forskningsintresse rör användandet av sociala robotar i skolan, i synnerhet s.k. humanoida robotar som fungerar som pedagogiska verktyg i olika roller såsom lärare eller lärlingar. Specifikt fokuserar hennes forskning på barns interaktionsmönster med robotar, t.ex. social interaktion och problematiska situationer som kan uppkomma i barns samspel med robotar, men även etiska dilemman rörande användningen av robotar i skolan utifrån lärares och elevers perspektiv. Forskningen har i huvudsak bedrivits inom internationella forskningsprojekt.

Sofia disputerade 2017 med avhandlingen Child–Robot Interaction in Education vid Göteborgs universitet. Hon har även arbetat som forskningsassistent inom barn–robot interaktion vid Högskolan Väst, och som postdok inom interaktionsdesign vid Chalmers tekniska högskola med fokus på forskning inom design av digitala tjänster för folkbibliotek.

Som gästredaktör var hon nyligen med och publicerade specialnumret Critical Robotics Research i tidskriften AI & Society. Hon söker för tillfället bidrag till specialnumret Intricacies of Child–Robot Interaction (sista datum 31 mars 2022). Förutom en del övrig vetenskaplig granskning för tidskrifter och konferenser är Sofia granskningsredaktör för tidskriften Frontiers in Robotics and AI och del av redaktionsstyrelsen för British Journal of Educational Technology.

Undervisning

Vid Institutionen för tillämpad IT är Sofia ansvarig för magisterprogrammet Lärande, kommunikation och IT och dess examensarbeteskurs. Hon har även tillfälligt delat kursansvar för Tillämpade forskningsmetoder och design för informationsteknik och lärande inom det internationella masterprogrammet i IT och lärande. Hon har erfarenhet av att handleda studenter på doktorand, master och magisternivå inom IT och lärande samt interaktionsdesign vid Chalmers och Göteborgs universitet. Hon har sedan tidigare en lärarexamen i Engelska och Lärande och IT och har undervisat på gymnasiet.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Media och utåtriktade aktiviteter

Sofias forskning kring robotar har fått uppmärksamhet i olika medier såsom TV4, Sveriges Radio (P1, P3, P4, UR och Radio Sweden), GP, Metro, NyTeknik, och ScienceNews. Hon har även medverkat i olika magasin, bloggar och podcasts som t.ex. Skolvärlden, Skolporten, Meet the Education Researcher, Föräldrakraft, Skolsnack, Skolverkets Omvärldsblogg, IT-fakultetens magasin, GU Journalen samt intervjuats och skrivit forskningsbevakning på uppdrag av Skolverket. Hon har även medverkat i olika populärvetenskapliga evenemang såsom Framtidens lärande, Almedalsveckan, SETT Syd, Internetdagarna, BETT Show, Särskolans rikskonferens, Café å lär, och Robotveckan, samt gästföreläst på universitet i Sverige och Finland. Under 2017 utnämndes hennes forskning till ett av årets bästa framsteg inom forskning och teknik av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) – se filmklipp från högtidssammankomsten här.

Ledning och förtroendeuppdrag