Bild
binär kod visas
I onlinemiljöer utvecklar programmerare ofta sina kunskaper och skapar en gemenskap kring sitt intresse.
Länkstig

SOCDEX – Sociala dimensioner av kompetensutveckling i nätverkssamhällen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5,940 000 SEK
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Institutionen för tillämpad IT

Kort beskrivning

Syftet med detta projekt är att förstå hur nätverkssamhällen bidrar till expertisutveckling med inriktning på personer som engagerar sig med online sociala plattformar för att utveckla sin kompetens och kunskap om programmering. Projektet är aktuellt med tanke på både sitt intresse för de sociala dimensioner av expertisutveckling i förhållande till onlinemiljöer och dess intresse för livslångt lärande inom programmering.


Mer information

Kompetens och utveckling i programmering och andra områden har traditionellt studerats på individnivå genom att till exempel jämföra nybörjare med experter när det gäller deras kunskaps- och resonemangsstrategier. Forskare har dock nyligen börjat intressera sig för de sociala dimensionerna av expertis. Att studera expertisutveckling i sitt sociala sammanhang är särskilt relevant för programmering där mjukvaruutvecklingsprojekt ofta är samarbeten mellan många individer som arbetar med gemensam problemlösning. Studier har visat att personer med hög programmeringsexpertis ofta uppvisar stark kommunikations- och samarbetsförmåga samt drar nytta av sina personliga nätverk. Som ett sätt att skapa ett personligt nätverk har många som är intresserade av programmering börjat delta i onlinemiljöer, som till exempel Stack Overflow där miljontals medlemmar samarbetar för att lösa autentiska problem. I sådana onlinemiljöer utvecklar programmerare sina programmeringskunskaper och skapar gemenskap kring sitt intresse. Därför är det intressant att studera utvecklingen av programmeringsexpertis ur ett socialt perspektiv genom att undersöka de nätverk som hittills förbisetts i forskningen om expertisutveckling.

Syfte

Syftet med detta projekt är att förstå hur onlinemiljöer bidrar till expertisutveckling i programmering genom att kombinera expertisforskningen med ett sociokulturellt perspektiv och digitala metoder. Projektet är aktuellt med tanke på både sitt intresse för de sociala dimensioner av expertisutveckling som ännu inte undersökts och dess intresse för livslångt lärande inom programmering. Tre huvudforskningsfrågor undersöks: 1) Vilket kunskapsutbyte finns i en online programmeringsgrupp? 2) Hur kan expertstatus i en online programmeringsgrupp erkännas och spåras genom nätverksinteraktioner? 3) Vilken roll spelar sociala gemenskapen i en online programmeringsgrupp för expertisutveckling? Dessa frågor undersöks genom insamling och analys av fem olika empiri som är inriktade på det populära Stack Overflow-nätverket. Expertisutvecklingen undersöks genom analys av online-interaktioner, en enkät och intervjuer.

Projektets bidrag

Projektet bidrar till detta allt viktigare område genom att undersöka hur expertis delas, erkänns och utvecklas i onlinemiljöer i relation till den aktuella frågan om livslångt lärande i programmering. Resultaten kommer att ha praktiska konsekvenser för att stödja inlärning av programmering i allmänhet och mer specifikt hur onlinegrupper kan användas för att främja och sprida expertis.