Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mikaela Åberg

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Mikaela Åberg

Mikaela Åberg är lektor inom barn- och ungdomsvetenskap. Hon undervisar inom kurser som bland annat innefattar områdena barns lek och lärande samt kommunikation och pedagogik i institutionella miljöer. Hennes forskningsintressen ligger i att studera verbal och kroppslig kommunikation i olika institutionella och vardagliga miljöer. Mer specifikt har hon ett intresse för hur samspel, socialisationsprocesser, professioner och kunskapsutveckling utformas och blir synliga i de studerade praktikerna. Mikaelas tidigare studier har bland annat fokuserat på hur instruktioner ges och uppfattas under projektarbeten i skolan, hur lärare anpassar sin undervisning utefter barns eller elevers uppvisade förståelse, hur kommunikationen och roller utformas under samarbete mellan olika professioner samt hur misskommunikation uppstår och överbyggs i kirurgiska situationer.