Länkstig

Mikaela Åberg

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Mikaela Åberg

Mikaela Åberg är lektor inom barn- och ungdomsvetenskap. Hon undervisar inom kurser som bland annat innefattar områdena barns lek och lärande samt kommunikation och pedagogik i institutionella miljöer. Hennes forskningsintressen ligger i att studera verbal och kroppslig kommunikation i olika institutionella och vardagliga miljöer. Mer specifikt har hon ett intresse för hur samspel, socialisationsprocesser, professioner och kunskapsutveckling utformas och blir synliga i de studerade praktikerna. Mikaelas tidigare studier har bland annat fokuserat på hur instruktioner ges och uppfattas under projektarbeten i skolan, hur lärare anpassar sin undervisning utefter barns eller elevers uppvisade förståelse, hur kommunikationen och roller utformas under samarbete mellan olika professioner samt hur misskommunikation uppstår och överbyggs i kirurgiska situationer.