Länkstig

Berner Lindström

Professor emeritus

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och
IT
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
Box 100
41296 Göteborg

Om Berner Lindström

Forskningsintressen Mitt övergripande forskningsintresse är riktat mot lärande och undervisning, med särskild inriktning mot kommunikation och lärande med media och informations- och kommunikationsteknologier (IKT). Jag har ett metodologiskt intresse i relationen mellan individers lärande och utveckling och sociala, institutionella och materiella/teknologiska villkor. Särskilda forskningsområden som kan nämnas är lärande från multimediala representationer, spatial kognition, lärandestilar och lärandestrategier, distansutbildning och öppet/flexibelt lärande, samt funktioner av informations- och kommunikationsteknologier i förändring av pedagogiska praktiker. Ämnesinnehållsligt fokuserar min forskning på matematik och naturvetenskap.

Undervisningsintressen Jag undervisar på forskarutbildnings- och magisternivån inom områden som pedagogisk psykologi, Lärande, kommunikation och IT, distansutbildning och flexibelt lärande och analys av interaktion.

Nyckelord lärande, utveckling, kommunikation, interaktion, distansutbildning, flexibelt lärande, IT, IKT