Länkstig

Åsa Mäkitalo

Viceprefekt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Professor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen B Åsikten
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Åsa Mäkitalo

Åsa Mäkitalo är professor i pedagogik med bakgrund i personal, organisation och arbetslivsfrågor. Hon disputerade i pedagogik 2002, blev docent 2005 och året därpå en av forskningsledarna inom Linnémiljön LinCS (2006-2018). Hon etablerade The University of Gothenburg LETStudio som sedan 2010 engagerat forskare, doktorander och professionella i tvärvetenskapliga samarbeten med intressen för hur kunskaper organiseras och transformeras i samhället.

Forskningsintressen Åsa Mäkitalo har ett intresse för hur människor utvecklar kunnande, hur de tar till sig, kollektivt upprätthåller och genererar kunskaper och förhållningssätt inom ramen för olika organisationer och institutioner i samhället. Intresset omfattar hur kontroverser och dilemman konkret hanteras av samhällets institutioner och innefattar även de aktiviteter som arrangeras för att integrera och aktivera individer eller grupper i en normativt prefererad samhällsgemenskap. Åsas forskningsintressen omfattar:

• Teknikskiften och omvandling av professionell kompetens • Social organisering av lärande och kunskap • Institutionella dokumentationsformer och minnespraktiker • Socialt, moraliskt och kognitivt ansvar i interaktion • Former av deltagande och samproduktion av kunskap

Undervisningsintressen Sociokulturell och dialogisk teoribildning, metod- och analysfrågor, kommunikation, organisation och digitalisering, kunskapsbildning och lärande.

Nyckelord kommunikation, organisation, institutionalisering, kategorisering, kunskapsutveckling, lärande