Länkstig

Åsa Mäkitalo

Professor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen B Åsikten
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Åsa Mäkitalo

Åsa Mäkitalo är professor i pedagogik med bakgrund i personal, organisation och arbetslivsfrågor. Hon disputerade i pedagogik 2002, blev docent 2005 och året därpå en av forskningsledarna inom Linnémiljön LinCS (2006-2018). Hon etablerade The University of Gothenburg LETStudio som sedan 2010 engagerat forskare, doktorander och professionella i tvärvetenskapliga samarbeten med intressen för hur kunskaper organiseras och transformeras i samhället.

Forskningsintressen Åsa Mäkitalo har ett intresse för hur människor utvecklar kunnande, hur de tar till sig, kollektivt upprätthåller och genererar kunskaper och förhållningssätt inom ramen för olika organisationer och institutioner i samhället. Intresset omfattar hur kontroverser och dilemman konkret hanteras av samhällets institutioner och innefattar även de aktiviteter som arrangeras för att integrera och aktivera individer eller grupper i en normativt prefererad samhällsgemenskap. Åsas forskningsintressen omfattar:

• Teknikskiften och omvandling av professionell kompetens • Social organisering av lärande och kunskap • Institutionella dokumentationsformer och minnespraktiker • Socialt, moraliskt och kognitivt ansvar i interaktion • Former av deltagande och samproduktion av kunskap

Undervisningsintressen Sociokulturell och dialogisk teoribildning, metod- och analysfrågor, kommunikation, organisation och digitalisering, kunskapsbildning och lärande.

Nyckelord kommunikation, organisation, institutionalisering, kategorisering, kunskapsutveckling, lärande