Länkstig

Elin Ericsson

Doktorand/projektassistent

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och
IT
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Elin Ericsson

Elins forskningsintresse handlar om ungdomars användande av dialogsystem där de interagerar med en virtuell människa för att öva på att prata främmande språk i vardagsnära situationer. Elin är utbildad gymnasielärare i franska, spanska och engelska med erfarenheter från uppdrag som utvecklingsledare och processledare inom skolans digitalisering. Sedan hösten 2018 är hon doktorand vid Institutionen för Tillämpad IT och tillhör forskarskolan CUL (Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning) och den nationella forskarskolan GRADE med fokus på digitala teknologier i utbildning. Huvudhandledare är Johan Lundin, professor vid Institutionen för tillämpad IT och bihandledare är Sylvana Sofkova Hashemi, professor i digitalt lärande på Halmstad Universitet.